האח הגדול ובית המקדש!

הקידמה והמודרניזציה מובילים אותנו לעבר פי פחת