האור שבחג החנוכה / הרב זמיר כהן

חג החנוכה מתחיל בתאריך כ׳׳ה בכסלו, והוא נמשך שמונה ימים. נרות חנוכה המרצדים על אדן החלון הינם אות לגבורתה של הרוח היהודית בכל הדורות. 59:49 דקות