מעמוד ענן למלחמת היצר?

מה סוד הניצחון במלחמה, ומה בין הניצחון ב׳עמוד ענן׳ למלחמה של היוונים בחנוכה? הרב בנימין בירנצוויג מציג בפנינו מבט מיוחד על המלחמה ההיא והמלחמה היום-יומית שלנו

במהלך מבצע 'עמוד ענן' תקף צה"ל יותר מ-1,500 מטרות טרור ברצועת עזה, בהן: 19 יעדי פיקוד בכירים, מרכזי שליטה מבצעיים ומפקדות בדרג בכיר של ארגון החמאס, כל המטרות האלו הושמדו ונהרסו כליל, ובהם מבנה הממשלה בעזה, מטה המשטרה וכל בניני מטות החאמס, אין רחוב שאין בו בניין הרוס וחרב עד היסוד.

 

בנוסף הותקפו 30 מחבלים בכירים, מאות משגרים מוטמנים, 140 מנהרות הברחה, 66 מנהרות לחימה, עשרות חמ"לים ומחנות חמאס, 26 אתרים לייצור ואחסון אמצעי לחימה ועשרות מערכי שיגור ארוכי טווח.

 

במהלך המבצע הושמדו רקטות לטווח ארוך של יותר מ-40 קילומטרים ומאות משגרים ורקטות לטווחים בינוניים וקצרים. כמו כן נהרגו לפחות 163 פלסטינים ויותר מ-1,200 נפצעו, מרבית ההורגים הם פעילי טרור ברצועת עזה.

 

זהו סיכום החורבן הכאוס והטרגדיה של עזה שלאחר מבצע עמוד ענן!! לעומת מינימום פגיעות בנפש וברכוש בצד הישראלי וזאת בסייעתא דשמיא מיוחדת.

 

במילה אחת זה נקרא תבוסה לחמאס!……..

 

והנה כבר בתום המבצע כשכל כלי התקשורת בכל העולם יודעים היטיב את תמונת המצב הקודרת המתוארת בתחילת הדברים, יוצא לו דובר החמאס בהודעה משודרת, ואומר מילה אחת בפאתוס ערבי משתחצן – ניצחנו!! זהו בלי הסברים… אנחנו ניצחנו!

 

כיצד אפשר לקבל תובנה זו? שהמובס הופך למנצח בעיני עצמו????

 

אין זה אלא שהמושג נצחון הוא לא סיכום חיובי של שקלול הפגיעות בנפש ורכוש במהלך המלחמה או הצלחה של צד אחד להכניע את השני בשדה הקרב ולהביא להפסקת המלחמה

 

לא! לא זו ההסתכלות הנכונה! ההסתכלות הנכונה על המושג 'נצחון' במלחמה, לימד אותנו הגנרל הגדול של האומה היהודית בדורות האחרונים, מרן 'החפץ חיים' זצ"ל, בתארו את שדה הקרב שיש בין האדם ליצרו, המבקש תדיר להפילו, ולהטותו מדרך הטוב, אמר מרן החפץ חיים, שבכל שדה קרב שבין שני מדינות, גם אם המדינה האחת נצחה בשדה הקרב את המדינה השניה, עדיין לא נחשב הדבר לנצחון, שהרי המדינה השניה נשארה מדינה עם צבא ונשק עם עם ואומה, והנה יעברו ימים והתגלגל הגלגל, וישתקמו ויערכו למלחמה ויתכן שיצליחו להביס את הצד שהביסם בפעם הקודמת, לכך לזה לא יקרא 'נצחון'…

 

 

…… – נצחון, אמר החפץ חיים נקרא רק כשהצבא של המדינה האחת הביס את יריבו לא רק בכניעה בשדה בקרב אלא שהצליח לקחת ממנו את כל כלי נשקו, שהצליח למוטט את המשטר ולבטל את קיומו של העם כעם… או אז כבר לא יוכל הצד המובס להתרומם, בטל כל כח קיומו אין לו כלי נשק כלל! אין לו מבנה שלטון! ואין לו קיום כעם! – תבוסה כזאת לצד האחד היא נצחון לצד השני!!

 

ובזה ביאר החפץ חיים את דרכי המלחמה במלחמת היצר עם האדם, שלא די להכניעו במערכה אחת, כי הוא בא יבא עם מערכות נשק מתקדמות יותר – ואיך נדע כי נוכל לו? את היצר חייבים לנצח בקרב, ולנצח בקרב זה לקחת את כלי נשקו את כח קיומו, ואיך עושים זאת? גילו לנו חכמינו זכרונם לברכה "בראתי יצר הרע בראתי לו תורה תבלין" הכח היחיד שיכול לבטל את כח קיומו של היצר הרע זה הטעם המתוק של לימוד התורה – זה הכח היחיד שמבטל את כלי נשקו של היצר הרע – כי מול הערבות והמתיקות שיש בכל דקה של לימוד תורה גם היצר הרע נופל שדוד ובטל כח קיומו!……

 

……אלו הם דבריו הערבים מלאי תוכן אמת ונצח של גדול הדורות האחרונים מרן החפץ חיים זצ"ל!

 

אחר שהשכלנו בסוד תכסיסי המלחמה ובדרך המביאה לנצחון! נוכל באמת להבין גם מדוע המכבים המעטים והחלשים השיגו נצחון ניסי מוחץ בקרב מול היונים, ולא נחשב הדבר רק כגבורה ניסית בשדה הקרב

 

היונים שהגיעו עם רבבות חילותיהם בצבא אדיר מימדים, היו יכולים בקלות לשטוף את ארץ ישראל מיושביה היהודים ולנקות את כל הישוב מבלי להשאיר פליט ושריד, והנה במקום לעשות את הדבר הקל והפשוט, רואים אנו שמפקדי היונים פועלים בתחבולות ותכסיסים, ובתחילה גזרו על היהודים גזרות שמד להעבירם מדתם, ורדפום עד חורמה שלא לאפשר להם קיום חיי דת יהודיים בארץ ישראל – וכפי המובא בספרי הקדמונים שהתחבאו היהודים המעטים במערות וקיימו במסירות נפש עצומה את חוקי התורה הקדושה.

 

מה גרם להם למפקדי הצבא האדיר בעולם לחפש מלחמת התשה עם קומץ יהודים חלשים, ולא להביסם בשדה הקרב עם רבבות החיילים והכוחות האדירים?

 

אלא שידעו מפקדי היונים כי לנצח בשדה הקרב זה לא נצחון! למחרת יקומו להם היהודים מתוך הריסותיהם ובמסירות שהוטבעה בהם מימי אבותיהם אבות האומה, יקוממו מחדש את העם והאומה, ולא ישאר זכר לאותו נצחון מזהיר בשדה הקרב! לכן באו היונים בעורמה הם רצו לנצח במלחמה ולא רק בשדה הקרב – וזה יתכן רק כשלוקחים מהם את כלי נשקם וכח קיומם, וכח קיומו של העם היהודי ידעו היונים זה כח התורה והמצוות! זה הכלי נשק הכי מתקדמים בעולם ששום אומה ולשון לא הצליחו להשמידם! זו המטרה היתה ברדיפת הדת האיומה ובגזרות השמד האכזריות, כדי למוטט את בסיס קיומו של העם היהודי, וכשזה יקרה ידעו היונים, הם נצחו את העם היהודי!

 

וכשבחסדי ה' יתברך ריחם על נדחי עמו שבארץ ישראל, והכניס בהם רוח מסירות וגבורה להלחם על קיום התורה הקדושה, בידיעה שזה סוד קיומם, אז נגשו המכבים למלחמה לא כדי לנצח את היונים ולגרשם מארצם…. אלא כדי לנצח את מטרתם וכונתם לבטל את חוקי התורה והמצוות מקרב העם, וכשברחמיו המרובים ראה הקב"ה את מסירותם להביא לנצחון הרוח על הגשם לנצחון האור על החושך, אז נתן בידם את אויביהם, וחזרה מלכות ישראל וחוקי תורותיה למשול בעם….

 

בכך הם נצחו את היונים, כי כשהם ביטלו את כח הטומאה והחושך שנטעו היונים בארץ ישראל וגרמו לרבים להתיוון… או אז נחשב הדבר לנצחון מוחץ כי בטל כח קיום הרשע והטומאה, ואף אם נשארה האומה היונית אבל בטל כח הטומאה שבה לנסות ולהשפיע ולהחשיך האור.

 

זה נקרא – נצחון האור על החושך!!!

 

מי שרוצה לנצח בשדה הקרב היום יומי עם חילותיו של היצר, העומד לפתחו ומבקש להפילו ולהכשילו, צריך ללמוד ממלחמת החשמונאים ביונים, צריך הוא לשננן לעצמו את תכסיסי המלחמה שגילה לנו מרן החפץ חיים זיע"א, ולדעת שלנצח במלחמה, יש לבטל את כח קיומו של היצר, וזה רק בכח התורה הקדושה בריח וניחוח ערבותה ומתיקותה שכל כלי לא יוצלח עליה!