"השבת אבדה" מצווה שנעים להכיר

כחלק מסדרת תרי״ג המצוות, נכיר את המצווה המיוחדת להשיב אבדה לבעליה. מרתק.