הוראות היצרן

אזהרה: קרא את הוראות היצרן לפני השימוש הנוסח הזה שנכתב על גבי כל מכשיר חשמלי נכון גם ביחס לכל חיינו... שווה קריאה:

המריבה בין שני הבחורים נעשתה קולנית יותר ויותר מרגע לרגע. חילופי הצעקות היו קרובים להפוך לחילופי מהלומות ולאיש מהקהל הרב שצפה בסקרנות בויכוח הרועש לא הייתה דרך לעצור את זה.
אין ספק: זאת ודאי לא הדרך לפתור חילוקי דעות. זוהי הנחה אותה יאשר כל אדם נורמטיבי בעולם. אך מהי כן? כיצד נדע להכריע מי צודק וגם לשכנע בכך את השני, כאשר הם רבים, לא משנה על מה, על מקום חנייה, פחית קוקה קולה או מיליוני שקלים?
המשל הבא יוכל להמחיש את התשובה היטב:
בועז וירון היו אחים טובים שחיו בשלום ובאחווה עד לאותו רגע משמעותי בחייהם בו החליט אביהם הקשיש להעניק להם במתנה את כל המזומן שבחסכונותיו – מליון שקלים. הוא עשה זאת מתוך אהבתו הגדולה אליהם ומתוך הבנה כי חבל שהם יתחילו ליהנות מרכושו רק לאחר שהוא יסתלק לעולמו. אך המתנה הגדולה הזו, גרמה למריבה גדולה. כוונתו של האב בקשר לצורת חלוקת הממון ביניהם לא הייתה מספיק ברורה והם החלו להתקוטט. הוויכוח שהתחיל בצורה די עדינה הפך אחר זמן לא רב למריבה של ממש והם החליטו להתדיין בעניין בפני בית המשפט המחוזי בעירם. הם הגיעו לפני השופט, השמיעו כל אחד את טענותיו ולאחר ששמע אותם השופט בקשב רב, הביט אליהם כשצחוק בעיניו ושאל אותם: "אני מבין שאתם מתווכחים על זה כבר זמן רב, אך תגידו לי, במשך כל הזמן הזה לא חשבתם לשאול על כך את אביכם"? "הרי הוא נתן לכם את הכסף הזה, אם אתם לא יודעים למי הוא נתן, עליכם פשוט לשאול אותו" אמר וסיים את הדיון.
זוהי התשובה לשאלה בה פתחנו. כאשר ישנה מריבה או ויכוח בין שני אנשים, הרי הכסף או החפץ עליו הם מתווכחים ניתן להם מאת בורא העולם, אין יותר פשוטה מהמסקנה כי במקום לריב אפשר לשאול אותו מה לעשות, אפשר פשוט לשאול אותו למי הוא התכוון לתת את הכסף…
איך שואלים אותו? קל מאוד: בדיון לשם כך כתבה התורה את כל משפטי התורה ודיני הממונות שלה. בתורה, בתלמוד ובשלחן ערוך, כתוב בדיוק מה צריך לעשות וכיצד יש להכריע בכל שאלה ובכל דיון בין שני אנשים עד הפרטים הקטנים ביותר, בין אם הם רבים על פרוטה ובין אם על מאה. לשם כך קיים בית הדין הרבני או התורני בו מוכרעות השאלות על ידי דיני התורה.
זהו ההבדל הענק בין הכרעות משפטיות וחוקים שנקבעו על ידי התורה הקדושה לבין הכרעות וחוקים שנקבעו על ידי בשר ודם, גויים או יהודים. האדם, גם אם הוא שואף להגיע לצדק ומפעיל את מלוא ההיגיון האנושי כדי לקבוע את החוק או להכריע את הדין, הוא יגיע רק עד גבולות השכל האנושי ולא יותר והוא יוכל לראות את התמונה רק מנקודת מבטו כבן אנוש על כל חסרונותיו ומגרעותיו. יתירה מכך, גם אם הוא באמת יגיע למסקנה הנכונה, הוא רק מתבונן בסיפור מהצד, לעומת התורה שהיא זאת שהעניקה לאדם את הכסף, הרכוש או אפילו החיים וברור שהיא יודעת למי בדיוק היא התכוונה להעניק אותם…
לכן, התורה רואה בחומרה רבה את ההליכה לערכאות ואוסרת זאת באופן נחרץ וברור עד שנפסק בשלחן ערוך "אסור לדון בפני דייני עכו"ם אפילו בדין שדנין כדיני ישראל וכל הדן בדיניהם הרי זה רשע וכאילו חירף והרים ידו בתורת משה".
רק במקרים מיוחדים, מתירים בתי הדין לאדם ללכת לדון בפני ערכאות, כאשר הדבר מותר על פי ההלכה, אך בדרך כלל זהו מעשה חמור ביותר שעליו נאמר בפסוק "כי אותי עזבו מקור מים חיים לחצוב להם בורות, בורות נשברים אשר לא יכילו המים".
עשרות מצוות עשה ולא תעשה כתבה התורה בקשר לבתי הדין, לדיינים, לצורה בה עליהם לפסוק את הדין ולהלכות של המקרים השונים, זאת משום שידעה התורה את הצורך הבסיסי הקיומי של החברה האנושית במערכת משפט אמיתית וצודקת בעלת חוקים ברורים, כי רק כך יוכל העולם להתקיים כפי שאמרו חכמינו "על שלושה דברים העולם קיים על הדין, על האמת ועל השלום".
אכן, לא פחות ממה שהתורה אוסרת עלינו ללכת לערכאות, היא מצווה ומחייבת את דייני בית הדין במצוות רבות שמטרתן להבטיח כי הצדק ורק הצדק יעמוד מול עיניהם. אסור להם לקחת שוחד, אסור להם לדון קרובים או ידידים, אסור להם לדון כשהם בעיתות לחץ ומהירות כמו ערב שבת ואסור להם לרחם על האביון או להתחנף לעשירים. אלו ועוד איסורים רבים נוספים יכולים להעניק לנו את השקט הנפשי כי כל עניינינו יוחלטו על ידי האנשים הישרים ביותר.
אם ננווט את חיינו לפי כללי התורה וחוקיה, נדע בוודאות כי אנחנו משתמשים במכשיר בדיוק לפי הוראות היצרן, כך הוא יעבוד טוב, לאורך שנים ובלי בעיות!