שרשרת הדורות החזקה בעולם

הקהל שגדש את בית הכנסת עמד על רגליו בדריכות. המוזמנים כולם כבר הגיעו, איש מהמשפחה הרחבה לא ויתר על ההשתתפות באירוע. הייתה זו שמחת ברית המילה לבנם הטרי של הזוג האהוב במשפחה. השקט ששרר באולם נקטע בבת אחת, עת נכנס המוהל לאולם והטקס התחיל רשמית. "אשר קדשנו במצוותיו וצוונו להכניסו בבריתו של אברהם אבינו" בירךקרא עוד...

הקהל שגדש את בית הכנסת עמד על רגליו בדריכות. המוזמנים כולם כבר הגיעו, איש מהמשפחה הרחבה לא ויתר על ההשתתפות באירוע. הייתה זו שמחת ברית המילה לבנם הטרי של הזוג האהוב במשפחה. השקט ששרר באולם נקטע בבת אחת, עת נכנס המוהל לאולם והטקס התחיל רשמית. "אשר קדשנו במצוותיו וצוונו להכניסו בבריתו של אברהם אבינו" בירך אבי הבן בהתרגשות והמוהל ניגש למלאכת הקודש…

 

מי מאיתנו לא היה נוכח פעמים רבות בברית מילה ובכל זאת דומה כי בכל פעם מחדש, ההתרגשות ותחושת הקדושה המרחפות בחלל האולם, תופסים אותנו מאוד חזק…

 

בפרשת השבוע הקרוב – פרשת לך לך – נקרא על ההתגלות של אלוקים לאברהם אבינו בה צווה אותו על ברית המילה, אותה ערך אברהם אבינו לעצמו בגיל 99 (!) ולבנו ישמעאל שהיה אז בן שלוש עשרה, וזה בדיוק הזמן להקדיש כמה דקות להבנת המשמעות והחשיבות ההיסטורית של מצוות ברית המילה. מדוע מלים? מהי מטרת המצווה? כיצד היא קשורה לאברהם אבינו?

 

"ברית מילה" כשמה כן היא – ברית עולם בין אלוקים ובין העם היהודי. בברית הנכרתת בין שניים, ישנה התחייבות לשני הצדדים ואף בברית זו – העם היהודי מתחייב לגדל את דורותיו לעבודת השם ולחנכו להיות יהודי ומנגד, הקדוש ברוך הוא התחייב לעם ישראל כי הוא יתקיים לנצח וישרוד לעולם גם כשעמים אחרים ומעצמות גדולות ממנו יקרסו וייעלמו.

 

באופן ייחודי, מצווה זו מקוימת על ידי האב שמל את בנו ולא כשאר המצוות שהאדם מקיימן לעצמו, זאת משום שעיקרה של הברית הוא כאמור התחייבות על גידול הדורות לעבודת השם ולכן עליה להיעשות על ידי האב בדור הבא אחריו. חשוב לדעת, כי המוהל נחשב לשלוחו של האב והוא מל את הבן בשמו של האב מאחר שכאמור המצווה היא של האב. כשהאב זוכה למול את בנו, הוא זוכה להכניסו בברית הנצחית שנכרתה בין אלוקים לבין אברהם אבינו וזרעו והשמחה על כך גדולה עד מאוד.

 

בעיני רבים בעולם ובארץ נשמעת "תלונה" על הכאב שחווה התינוק, על הפעולה שחותכת בבשרו ועל כך כי זוהי פגיעה בגופו. אך ההיפך הוא הנכון. כריתת עורלת האדם, כמוה כהסרת הקליפה מהפרי, שלא רק שאינה פוגעת בפרי אלא, אדרבה, היא מכשירה אותו למאכל, כך גם הסרת ערלת האדם, לא רק שאינה פוגעת בו, אדרבה, בכך הוא מוכשר וראוי להיות עם השם. מדוע?

 

הסיבה היא זו: כדי להיות יהודי, כדי להיות חוליה בשרשרת הדורות הנצחית הנמשכת מאז אברהם אבינו עליו השלום, עלינו להיות מרוממים משאר האנושות, מרוממים בדרגתנו הרוחנית. חיתוך הערלה, דווקא במקום בו שוכנים תאוותיו של האדם, מרוממת אותו מהתאוות הגשמיות ומכשירה אותו להיות בעל דרגא רוחנית של יהודי, דרגה שבה מעשיו יכוונו על פי התורה והרוח ולא על פי התאוות.

 

זאת ועוד, כריתת ברית עם אלוקים דווקא במקום "הנמוך" ביותר בגופו של אדם, מסמלת את הפלא של העם היהודי – השילוב הייחודי והעמוק בין רוח וגשם. בכוחה של מצווה להפוך דברים גשמיים בצורתם להיות רוחניים במהותם, לעלות אותם ולרומם אותם, גם אם זה לא נראה כך בעיני בשר.

 

בספר החינוך מודגש, כי הסיבה שההכנסה לברית נעשית בידי אדם לאחר הלידה ואינה נעשית קודם לכן בידי שמיים, מסמלת את הרעיון עליו מושתתת התורה, כי ההגעה לשלמות תלויה במעשי בני האדם ואינה מתנת שמיים…

 

אמנם אברהם אבינו מל את עצמו בגיל תשעים ותשע, אך בריתו נקבעה בתורה שתעשה ביום השמיני ללידה. לא קודם לכן ולא אחרי כן. טעמים עמוקים ומופלאים נאמרו בתורת הנסתר מדוע דווקא היום השמיני נקבע ליום ההכנסה לברית והאריכו בהם המקובלים. אמנם, במקרים מסוימים כמו חולי וכדומה, מאחרים את הברית אחר היום השמיני עד ליום בו יוכל התינוק לעבור זאת בבטחה, אך לעולם לא מקדימים אותה קודם לכן.

 

כל אב ואם בישראל המכניסים את בנם בברית, ידעו כי בכך הם הכניסו את בנם להיות חלק מהעם היהודי. בכך, הם העניקו לו את המתנה הגדולה ביותר שיכול בן אנוש להעניק לבנו עלי אדמות.

על כך נאמר במדרש: "מכאן אתה למד שכל מי שמגיש את בנו למילה, כאילו כהן גדול הוא ומקריב מנחתו ונסכו על גבי המזבח"