כוחה של תפילה אחת

רבבות בני אדם עמדו על רגליהם וליוו בעיניהם את עבודתו של הכהן הגדול ביום הכיפורים. בית המקדש היה בתפארתו, הכהן הגדול בבגדי לבן, כולו אומר הדרת כבוד.

רבבות בני אדם עמדו על רגליהם וליוו בעיניהם את עבודתו של הכהן הגדול ביום הכיפורים. בית המקדש היה בתפארתו, הכהן הגדול בבגדי לבן, כולו אומר הדרת כבוד. הוא מתרוצץ הנה והנה, מקריב קרבנות, מזה דם, רץ לטבול במקווה, מקדש ידיו ורגליו ומבצע את כל סדר העבודה בבית המקדש לבדו. ברגעי השיא הוא נכנס באימה וביראה אל קודש הקודשים… זוהי פיסת הקרקע הקדושה ביותר בעולם כולו.

 

לא מעט כוהנים גדולים שהצליחו לקבל לעצמם את התפקיד בכח הזרוע או באמצעות שוחד מתו ברגע בו דרכה רגלם על אדמה זו. רק מי שבאמת צדיק וראוי לתפקיד יכול היה להיכנס ולצאת בשלום מן הקודש. עד כדי כך פחדו כולם שהכהן הגדול ימות בקודש הקודשים, עד שקשרו אליו חבל ארוך כדי שאם הוא ימות יוכלו למשוך אותו החוצה מבלי להיכנס לשם בעקבותיו.

 

כאשר היה הכהן הגדול בתוך קודש הקודשים, היתה תפילה קצרה שאותה הוא היה אומר. הוא ביקש על נשות עם ישראל שלא תפלנה את העוברים שלהן, הוא ביקש שהשנה הבאה תהא שנה גשומה ומבורכת וביקש גם דבר אחד נוסף: "ואל תיכנס לפניך תפילתם של עוברי דרכים בשעה שהעולם צריך לגשם"… הווי אומר: הכהן הגדול מבקש מבורא העולם, שכאשר יצעד לו קבצן בדרך ולפתע יתחיל לרדת גשם, הרי שתפילתו של הקבצן שהגשם ייפסק לא תתקבל לפני בורא העולם, כי העולם צריך לגשם ואין להתחשב בשעה כזו במצוקתם של היחידם שהגשם מפריע להם ברגע זה.

 

שואלים רבים, מדוע הכהן הגדול צריך לבקש דבר כזה בקודש הקודשים ו"לבזבז" את הזמן היקר שיש לו שם על תפילתם של כמה עוברי דרכים? והרי כל עם ישראל מבקש כמה פעמים ביום מהקב"ה שיוריד לנו גשם ובוודאי שתפילת הרבים מתקבל יותר מתפילתם של היחידים המצויים בשעה זו בדרכים…

 

והתשובה היא שגם אם כל עם ישראל יתפלל על הגשם, הרי שהתפילה למרות שהיא בכוונה אינה באה מעומק הלב. אבל כאשר אדם אחד בודד צועד רגלית באמצע הדרך, ולפתע מתחיל לרדת עליו גשם, הוא נקלע למצוקה אמיתית והתפילה הבוקעת מליבו היא עמוקה וזכה מאין כמוה. גדול כוחה של התפילה מעומק הלב יותר מתפילתם של כלל ישראל והגשם עלול להפסיק רק בגלל בקשתו של אותו היחיד. לכן צריך הכהן הגדול להקדיש את הזמן שלו בקודש הקודשים כדי "לחסום" את תפילתם של היחידים הללו.

 

מכאן אנו למדים עד כמה גדול כוחה של תפילה אמיתית. אנחנו רק צריכים לבקש מעומק הלב, והיושב בשמים שומע ומאזין ליוצא מפינו, ובוחן ויודע את המתרחש בעמקיי לבננו, ושב ורפא לנו.