חוזרים לשגרה

עיקר המבחן של נפש האדם הוא דווקא בימי השגרה. בואו ונוכיח שהחגים אכן הביאו תועלת ולא רק לשעתם.

השופר כבר גנוז לו אי שם במעמקי ארונו של גבאי בית הכנסת, הצום של יום כיפור הפך להיסטוריה רחוקה, את הסוכה כבר קיפלנו והנחנו למשמרת במחסן המאובק, ואילו הלולב יחד עם שלושת המינים הנוספים הונחו במקום נידח וממתינים עד לשריפת חמץ אז הם יועלו בלהבות כדי שנקיים בהם מצווה נוספת.

 

חזרנו לשגרה היומיומית.

 

כעת זהו הזמן לבדוק עם מה נשארנו, האם הרגשות שפיעמו בנו בחגי תשרי הותירו רושם בליבנו, שהרי עיקר המשמעות של החגים היא לא רק לאותם רגעים עצמם, אלא להשפיע עלינו לאורך זמן. היהודי המאמין חי תמיד בהמתנה לחג הבא, בכיסופין לקיים את מצוותיו. עברו חגי תשרי? בואו ונתחיל להכין את הנפש לחג החנוכה!

 

עיקר המבחן של נפש האדם הוא דווקא בימי השגרה. בואו ונוכיח שהחגים אכן הביאו תועלת ולא רק לשעתם. ניקח את הרגשות, את השמחה בקיום המצוות, את אווירת הרוממות והיראה ששרתה עלינו בימים הנוראים ואת השמחה העצומה שהרקידה את גופנו בשמחת בית השואבה ובשמחת התורה.

 

בואו נהפוך את השגרה לחג תמידי ומתמשך!