ערב יום כיפור – יום לסולחה כללית

זה הזמן לסגור חשבונות עם כל אלו שהיה קשה לנו לסגור איתם במהלך השנה

אמנם ההתעסקות הבולטת יותר בערב יום כיפור היא בבקשת סליחה מריבונו של עולם, בתפילות השונות, בסליחות ובצום, אך עלינו לזכור כי חשוב לא פחות לדאוג כי גם חברינו ומכרינו או סתם אנשים סביבנו, אינם פגועים מאיתנו או כועסים עלינו.

 

"עבירות שבין אדם לחברו אין יום הכיפורים מכפר עד שירצה את חברו" נפסק להלכה, כאשר הרשימה של עבירות אלו ארוכה אף יותר מהעברות שבין אדם למקום. זה יכול להיות הקנטה, הלבנת פנים, גניבת דעת, לשון הרע ורכילות ועוד. לכן, טרם בואו של היום הקדוש יום הכיפורים וכהכנה לקראתו, עלינו לוודאות כי אף אחד לא כועס עלינו ואם כן, נדאג לפייס ולרצות אותו.

 

על פי ההלכה, חובה על הפגוע להיענות למבקש הסליחה ולסלוח לו ולכן אם אתה פגוע ממישהו או כועס עליו, חובה עליך להעביר מליבך את הכעס עליו ולסלוח לו. זה אמנם קשה מאוד ותובעני אך על כך נאמר "כל המעביר על מידותיו מעבירין לו על כל פשעיו".

 

בהצלחה!