למה ה' מסתתר מאיתנו?

פרשת השבוע מתחילה בהכרזה של משה רבנו עליו השלום, כי זהו היום בו הוא עומד למות. משה רבנו מנחם את עם ישראל, ומודיע להם שיהושע תלמידו ימלא את מקומו וינהיג אותם. לאחר מכן מופיע הקטע בו אומר הקדוש ברוך הוא למשה, אחרי שאתה תמות, עם ישראל ילך אחרי עבודה זרה ויחטא לפני. "ועזבתים, והסתרתי פני מהם, והיה לאכול". כלומר אעשה את עצמי כאילו עזבתי את בני ישראל, אסתיר את השגחתי מהם שיחשבו שאני לא שומר עליהם עוד, ובנוסף אדאג לכך שיבואו עליהם אויבים ויבזזו את רכושם.

 

לאחר מכן ממשיך הקדוש ברוך ואמר לעם ישראל שעליהם לכתוב את ספר התורה ולשמור אותו כדי שהוא יהיה להם לעד, שה' עצמו אמר שהוא יסתיר את פניו, וזה מה שישמור עליהם מלהיאבד בין אומות העולם ולצור את אמונתם.

 

אומרים חכמנו זיכרונם לברכה (במסכת חגיגה) "כל מי שאינו בהסתר פנים, אינו מהם". כלומר מי שאינו חווה את הסתרת הפנים של הקדוש ברוך הוא, אינו מעם ישראל. כל יהודי, כל אחד ואחד מבניהם של אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, עובר תקופות קשות בחייו. סובל מהסתרת פני ה'. לעיתים נדמה לו שה' שכח אותו, שהקדוש ברוך הוא זנח אותו, שהוא אינו מתעניין בו. אבל האמת היא שהקדוש ברוך רק מסתיר את עצמו מאיתנו. הוא עדיין אבינו, הוא עדיין אלוקינו, הוא עדיין מלכנו, והוא יושיענו. אלא שעד שנגיע למצב שבו "והיה ה' למלך על כל הארץ" אנחנו צריכים לעבור תקופות קשות ומשברים. ניסיונות באמונה.

 

אז מה עושים כשמגיעים להרגשה הזו של הסתר פנים? דבר ראשון אנו צריכים לשמוח על כך שאנחנו "מהם" כמו שאמרו חז"ל שהסתר הפנים זה סימן להיותך חלק מעם ישראל. והצעד הבא בו יש לנקוט הוא לעסוק בתורה, כמו שאנו רואים מהפסוקים עצמם בהם כתוב שאחרי שירגישו את הסתר הפנים, התורה תהיה לעד שהקדוש ברוך הוא זה שמנהל אותנו והוא זה שבחר להסתתר מפנינו.

 

אחרי שנעסוק בתורה, יתבהרו הספקות, תעלם תחושת הבדידות, ונתחיל להרגיש את קרבת ה', עד שנזכה למאמר הכתוב "ואני, קרבת אלוקים לי טוב".