זמני צום גדליה תש"פ – 2019

צום גדליה יום רביעי ג' בתשרי תש"פ 02/10/2019