וגילו ברעדה

בראש השנה צריכים לדאוג מאימת הדין או לשמוח בשמחת החג?

פיסת השמים הקטנטנה שנשקפה אליו מבעד לחלון הצר היתה קודרת מתמיד. האזיקים המונחים על כפות ידיו, והשרשרת הכבדה המקיפה את שתי רגליו לחצו והכבישו עליו. נשימותיו הפכו מהירות וקצרות, ושיתוק כבד מאיים ליפול על כל איבריו.

 

בעוד דקות אחדות ייכנסו לכאן הסוהרים הקשוחים, ויקחו אותו אל בית המשפט השוכן בסמוך. שם צפוי להתקיים הדיון המכריע בעניינו, והשופט יחליט אם להרשיע אותו בדין. מערכת המשפט במדינה האפריקנית אינה מפורסמת כאחת ההוגנות והתקניות בעולם. הדיון שיתקיים היום הוא הראשון וגם האחרון. אחריו לא תינתן לו אפשרות לערער, ואיש אינו יכול להעריך מראש איזה עונש ייגזר עליו. אם השופט קם הבוקר על צד שמאל הוא עלול לשלוח אותו אל הגרדום או לעמידה מול כיתת יורים, ומאידך השופט יכול גם להחליט לשחרר אותו לאתר ולסיים את כל ההליכים המשפטיים נגדו.

 

כאשר הוא נכנס אל היכל בית המשפט הוא עצם את עיניו והרגיש כמו נידון למוות. גם כאשר כולם עמדו על רגליהם לכבוד השופט שנכנס פנימה, או לא פקח את עיניו. הסניגור שלו רכן לעברו ולחש לו בשקט: "היי הבט, ראה מי השופט שלך".

 

ההפתעה היתה אדירה. השופט היה מוכר לו מאוד, הוא התגורר בשכנות אליו במשך שנים ארוכות והכיר אותו כאדם ישר ורחמן. שמחה עצומה מלאה את ליבו. עכשיו הוא יודע שיש לו סיכוי של ממש לזכות בדין, או לפחות לקבל עונש סביר ולא מוגזם. הוא עדיין מפחד מתוצאות המשפט. הוא יודע שהשופט לא יתחשב בכך שהם היו שכנים. אבל הוא שמח על כך שלפחות השופט הוא אדם ישר ורחמן, שגם אם הוא קם על צד שמאל וגם אם בכוס הקפה שלו הבוקר היה מלח במקום סוכר, הוא לא ישלח את הנאשם אל הגרדום בגלל זה.

 

אחים יקרים. אנחנו קרובים מאוד ליום הדין. כולנו נעמוד למשפט והשופט יחליט אם נחיה או נמות, כיצד נחיה וכיצד נמות. האם תהיה לנו שנה של פרנסה טובה, הצלחה בחברה, נחת מהמשפחה או חלילה שנה של ייסורים קשים ומרים. אנחנו מפחדים. זו לא בושה לפחד, הלא בני אדם אנחנו ולפנינו עומד משפט חשוב מאוד.

 

אבל אנחנו גם שמחים. אנחנו לובשים בגדי לבן, וסועדים סעודות חגיגיות. כי אנחנו יודעים שהשופט שלנו הוא השופט הטוב ביותר. הוא מבין גם מה גרם לנו לחטוא. הוא לוקח בחשבון גם את גודל הפיתויים שניצבו בפנינו כאשר עשינו את הדברים הרעים. הוא מתחשב מאוד בחרטה שלנו ומוכן לסלוח לנו על הפשעים החמורים ביותר אם אנחנו נתחרט עליהם מעומד הלב ונתקן את מעשינו מכאן ולהבא.

 

האם צריך לפחד או לשמוח? התשובה היא פשוטה מאוד. אנחנו צריכים גם לפחד וגם לשמוח!