לחזור בתשובה ומהר

פעמים רבות אנחנו חוטאים פעם אחת, מתחרטים על החטא, אך לא ממהרים לחזור בתשובה. לפעמים אנחנו רוצים לחטוא עוד פעם ופעמיים לפני שנחזור בתשובה ולפעמים סתם עצלות גורמת לנו לדחות את ההתבוננות במעשה והחזרה האמיתית בתשובה.

פעמים רבות אנחנו חוטאים פעם אחת, מתחרטים על החטא, אך לא ממהרים לחזור בתשובה. לפעמים אנחנו רוצים לחטוא עוד פעם ופעמיים לפני שנחזור בתשובה ולפעמים סתם עצלות גורמת לנו לדחות את ההתבוננות במעשה והחזרה האמיתית בתשובה.

 

מסביר 'המגיד מדובנא' במשל נהדר, מדוע עלינו לשוב בתשובה ומהר.

 

משל לבן מלך ובן שר, שהיו גדלים יחדיו בארמון המלוכה. שניהם נהנו מכל טוב הארמון, שניהם יכלו להיכנס ולצאת כאוות נפשם, הם ראו את פני המלך בתדירות גבוהה ואכלו את אורחותיהם על שולחן המלך.

 

יום אחד קנה המלך בגד חדש לבנו הנסיך. הבגד הנאה והנוצץ הלם עד מאוד את הנסיך יפה התואר, וגרם לקנאה עזה בליבו של בן השר. הוא החליט בליבו לנצל את ההזדמנות הראשונה שתיפול לידיו כדי להבאיש את ריחו של הנסיך בפני אביו המלך.

כעבור ימים אחדים יצאו שני הילדים יחדיו לשחק בחצר הארמון. ברגע של שובבות החל בן המלך לטפס על עץ, ובלי משים הוא גרם לקרע ארוך ומכוער בבגד החדש שקנה לו אביו. בן השר החליט לנצל את ההזדמנות ואמר בליבו: "בארוחת הערב אגש אל המלך ואספר לו שבנו קרע ברשלנות את הבגד היקר שקנה לו".

 

אלא שהנסיך הקטן לא המתין עד הערב. הוא רץ מיד לאביו המלך, פרץ בבכי ואמר לו: "אבי היקר, אני יודע שהבגד שקנית לי יקר מאוד, אבל טעיתי וטיפסתי על עץ כשאני לבוש בו. כעת הבגד נקרע, ואני מאוד מצטער על כך כי הוא היה חשוב לי מאוד, שכן קיבלתי אותו במתנה מהמלך בכבודו ובעצמו". הרגיע אותו המלך, סלח לו על המעשה הנואל שביצע, והבטיח לקנות לו בגד חדש במקום זה שנקרע.

 

בערב הגיע בן השר לסעוד את ארוחת הערב על שולחנו של המלך. כשהוא סיפר למלך על המעשה שעשה הנסיך, אמר לו המלך: "כן כבר שמעתי על כך, ואיני מבין למה אתה צריך לספר לי. איני רוצה שתספר לי דברים רעים על בני החביב והיקר".

 

כל אחד מאיתנו קיבל מהמלך, מלכו של עולם, נשמה טהורה ויקרה עד מאוד. כאשר אנו עושים חורים בנשמה בגלל החטאים שלנו, עומד השטן מהצד ומתכננן ללכת ולספר למלך על כך שלכלנו וקרענו את הנשמה הטהורה שהוא העניק לנו.

אם הוא יגיע אל המלך לפנינו, יכעס עלינו המלך מאוד ויקשה עלינו להתנצל לפניו ולרצות אותו. אך אם אנו נקדים את השטן, נשוב תיכך ומייד בתשובה שלמה אל אבינו שבשמים, או אז יסלח לנו המלך, ויכעס על השטן שבא לספר להוציא את דיבתם של עם ישראל לפניו.