ויתנו לך כתר מלוכה

האם אנו אכן בשלים למצב שבו נהיה עבדים למלכותו יתברך?

בראש השנה נעמוד כולנו בבית הכנסת, ונמליך את הקדוש ברוך הוא על העולם כולו. בתפילתנו נתפלל על כל ש"ידע כל פעול כי אתה פעלתו", נבקש מהקדוש ברוך לפרוש את סוכת שלומו על העולם כולו, שידעו כל באי עולם כי לו לבדו המלוכה ושהוא מלך על כל העולם.

 

אך החשוב מכל הוא שנזכור להמליך את הקב"ה על עצמנו. כדי שהוא יהיה מלך על כל העולם, אנחנו צריכים בראש ובראשונה לקבל את מלכותו עלינו. עלינו לשאול את עצמנו, האם אנחנו אכן מוכנים למלא אחרי כל פקודה שלו בלי להרהר ולנסות להתווכח? האם אנו אכן בשלים למצב שבו נהיה עבדים למלכותו יתברך?

 

האמת היא שגם לאחר שאנו מקבלים עלינו את מלכותו, דרגות רבות יש בדבר. גם כאשר האמונה היא אמיתית הרי שההכרה בדבר יכולה להתחלק לדרגות רבות, והתפקיד שלנו הוא תמיד להעמיק את שעבוד הלב שלנו למלכותו של בורא העולם, ולהרחיב את שאיפותינו הרוחניות.