בכל דרכיך דעהו

כדי להגדיל את מלאי המצוות והמעשים הטובים שלנו, אין צורך להתאמץ ולטרוח במיוחד. במעט מאוד מאמץ, וקצת יותר תשומת לב נוכל להתעשר במצוות רבות מידי יום, ולהגיע ליום הדין עם "יתרת זכות" גדולה יותר.

 

כאשר אנו קמים בבוקר, ואומרים 'מודה אני' הרווחנו מצווה אחת. בנטילת ידיים של שחרית הרוונו עוד אחת. שטיפת הפנים גם היא הלכה וכך גם שטיפת הפה לפני התפילה, הרי לנו כבר שתי מצוות נוספות. אם נקפיד להתלבש כהלכה נזכה בעוד כמה מצוות, יד ימין נכנסת לשרוול לפני יד שמאל, כך גם באשר ללבישת המכנסיים ולנעילת הנעליים, כאשר רק בקשירת הנעליים הנעל השמאלית קודמת לזו הימנית.

 

שתית כוס קפה? הרווחת שתי מצוות נוספות, האחת היא בכרת 'שהכל', והשניה היא הברכה שמברכים לאחר השתייה – ברכת 'בורא נפשות'.

 

עכשיו שימו לב כמה זמן נדרש כדי לקום מהמיטה להתלבש ולשתות כוס קפה. רבע שעה? כבר הרווחנו לפחות עשר מצוות, כאשר לפי החשבון הזה אנחנו יכולים להגיע לארבעים מצוות בשעה בלי להתאמץ בכלל!

 

ישנן מצוות תמידיות. כלומר מצוות שאותן מקיימים בלי לעשות שום מעשה. כך לדוגמה אם אתה מאמין בקדוש ברוך הוא ויודע שהוא ברא ומנהיג את העולם, אתה מקיים בכל רגע מצווה של אמונת ה'. אם אתה זוכר את מעמד הר סיני קיימת מצווה נוספת של זכירת מעמד הר סיני, וזו מצווה שמקיימים בכל רגע!

 

עוד יותר מכך. הבעל שם טוב הקדוש וגדולי הדורות לימדו אותנו, שבעצם בכל מעשה שאנו עושים, אפשר לעשות אותו כמצווה. הם הסבירו זאת לפי הפסוק "בכל דרכיך דעהו". כלומר, אדם יכול לבצע פעולות גשמיות פשוטות ולזכות עליהן בשכר גדול. כך אם אתה אוכל כדי שיהיה לך כח ללמוד תורה, קיימת מצווה בעצם זה שאכלת! אפילו אם תשחק כדורגל כדי לחלץ את העצמות ולנקות את הראש מהלחצים השונים, כדי שיהיה לך אחר כך יותר כח להתרכז בתפילה, הרי שכל בעיטה ונגיחה שנגחת בכדור היא מצווה. כי המטרה היא טובה, המטרה היא רוחנית. גם אם המעשה הוא גשמי.

 

אז יאללה חברי'ה, בואו נפתח את השק ונתחיל להעמיס מצוות!

 

ונזכה כולנו לשנה טובה ומתוקה.