פרשת ניצבים

מצטט רש"י הקדוש מדברי חז"ל למה אמר משה לבני ישראל "אתם ניצבים לפני ה' אלוקיכם", אלא ראה משה שלאחר פרשת כי תבוא, בה שמעו עם ישראל 98 קללות שקילל אותם הקדוש ברוך אם לא יקיימו את מצוות התורה "הוריקו פניהם", הם החווירו ונבהלו מאוד. מיד הרגיע אותם משה רבנו ואמר להם, אל דאגה יהודים יקרים "אתם ניצבים היום לפני ה' אלוקיכם" וכפי שמצטט רש"י: "הרבה הכעסתם למקום (לקב"ה) ולא עשה אתכם כליה והרי אתם קיימים לפניו"? כלומר, אל תיבהלו כל כך מהקללות שהרי אתם רואים שכבר חטאתם בעבר והקדוש ברוך לא כילה אתכם.

 

נשאלת השאלה מה משה רבנו עשה כאן? האם הוא בעצם מזלזל בקללות ואומר לעם ישראל "בינינו… לא יקרה לכם כלום"???

 

האם הוא מנסה לומר כאן שבעצם הקללות הן רק איום שלעולם לא יתממש? ועוד יותר קשה שהרי ראינו שהקללות התממשו גם התממשו, בתקופת חורבן בית המקדש הראשון, בחורבן בית המקדש השני, בתקופת האינקוויזיציה והשואה האיומה, הקללות הללו התקיימו עד האחרונה שבהן אז למה משה רבנו אומר ליהודים שלא יבהלו מהן?

 

אלא התשובה היא, אומרים צדיקים, שבאמת שיש הרבה מה לפחד מהקללות. הקב"ה מזהיר אותנו שאם לא נשמע למצוותיו הוא יעניש אותנו בחומרה עד שנשוב אליו בלב שלם, ואף אחד לא יוכל להימלט מהעונש. אף אחד לא יוכל לומר "לי זה לא יקרה" או להתנער מהאחריות לשמור את מצוות ה'.

 

ולמה אם כן משה רבנו הרגיע את עם ישראל, כי הוא ראה ש"הוריקו פניהם". הוא ראה את הפחד הגדול שאוחז בהם והבין שהם מתחרטים מעומק הלב על כל חטאיהם. לכן אמר להם משה רבנו אם ככה, אם אתם מתחרטים על החטאים אין לכם ממה לחשוש, שהרי ראיתם שכבר חטאתם לפני ה' וכשעשיתם תשובה הוא חס עליכם וקיבל את תשובתכם. כעת כשהוריקו פניכם, "אתם ניצבים היום לפני ה' אלוקיכם". כי היהודי ששב בתשובה שלמה אל הקב"ה, מיד הוא הופך לצדיק גמור וזוכה לעמוד לפני ה' אלוקי השמים והארץ.

 

המסר היוצא לנו מהדברים האמורים הוא חד וברור.

 

בראש ובראשונה עלינו לזכור היטב שיש בתורה גם קללות. מי שלא ישמור על מצוות ה' אל יתפלא אחר כך אם הוא ייענש בחומרה. וידועה שאלת הכופרים "איפה היה אלוקים בשואה", והתשובה היא שהוא היה כמובן בשואה עצמה! כי השואה היתה עונשים שהוא נתן על ההתנהגות הנלוזה של עם ישראל שפרק מעצמו כל עול בשנים שלפני השואה ורבים מבני הנוער החלו להתבולל בין הגויים.

 

המסר השני שאינו פחות חשוב מהראשון הוא, שכאשר יהודי שב בתשובה שלמה אל הקב"ה, ומתחרט מעומק ליבו על חטאיו ומעשיו הרעים, הרי אין לו עוד ממה לדאוג, ועליו לדעת שהוא ניצב לפני ה'.