לקנות את כל העולם, בשעה אחת!

מה?? איך?? גם אני רוצה!

הוא עמד מול ארונות הספרים העמוסים לעייפה, שולף מדי פעם ספר כלשהוא, מדפדף בין דפיו המצהיבים, בוחן את האותיות הקטנות הכתובות בכתב צפוף ועמוס, גודשות את כל העמוד ושואל את עצמו: "את כל זה אני אספיק? זה ייקח לי שנים, איך אצליח"?

 

יד רכה הונחה מאחור על כתפו, כשהסתובב ראה את הרב איתו היה לומד במדרשיה בה ביקר מדי ערב לשמיעת שיעורי תורה. "אל תתייאש", הוא אומר לו, "זהו אמנם עולם שלם, אך זכור: "יש קונה עולמו בשעה אחת".

 

***

חמישה חדשים עברו מאז קיבל על עצמו גדי קבלה טובה קטנה, לרפואת אחת מקרובות משפחתו. בכוונה הוא בחר לעצמו משהו קל וקטן שלא ישבור אותו מהר, אבל גם זה, התגלה כקשה מאוד. הוא מוצא את עצמו במאבקים תמידיים וממושכים מול עצמו, סביב קיומה של הקבלה הקטנה הזו. "אם על דבר כה קטן אני זקוק לכל כך הרבה כוחות, איך אצליח להתקדם עוד ולקיים את כל התורה"?

 

***

 

שיחת החיזוק שהתקיימה, בבית הכנסת בו מתפלל יוסי, לקראת ראש השנה, הסתיימה זה עתה. השיחה שעסקה בדרך בה ניצוק תוכן ומשמעות בשנה החדשה, העמיסה ליוסי מחשבות רבות בראש. הוא יצא גדוש ברעיונות ותוכניות כיצד עליו לחיות את השנה שבפתח כדי שבאמת תהיה לה משמעות אמיתית, אך דבר אחד ניקר במוחו והטריד אותו: "ואם לא אצליח לקיים? זה לא גדול עלי"?

 

***

 

מזדהה עם הקשיים הללו? גם לך לא מובן איך אפשר להצליח בדבר כה קשה? השורות הבאות מיועדות אליך.

 

תגלית חשובה אותה מגלה רבנו יונה בספרו שערי תשובה (לפני כ900 שנה) תפתח בפניך דרך חדשה ועשויה מאוד לעזור לך.

לדבריו, ישנה דרך בה האדם יכול ברגע אחד לצאת מאפלה לאור גדול ולהצדיק את נפשו בשעה אחת. בואו נפריד, הוא כותב, בין שלב הקיום המעשי לבין שלב אחד קודם.

 

איזה שלב יש קודם?

 

שלב הקבלה.

 

עוד לפני השלב בו האדם מנסה/ משתדל/ מתאמץ לקיים בפועל את מצוות התורה, ישנו השלב החשוב יותר והמכריע יותר – השלב בו האדם מחליט אם לקבל על עצמו את הדברים או לא.

 

אם אדם יושב עם עצמו ומחליט כי מהיום והלאה דברי התורה שהוא ישמע יפלו על אוזניים קשובות, מצוות והלכות חדשות שהוא ילמד יתקבלו על ליבו והוא ינסה לקיים אותן, דברי מוסר וחיזוק שהוא יקרא ימצאו את מסילות ליבו פתוחות, עוד לפני שהוא בכלל יגיע לשלב המעשי של קיומן לאורך כל חייו, הוא זוכה לשכר כאילו הוא כבר קיימן!

 

כך אמרו חכמינו ז"ל:

 

"וילכו ויעשו בני ישראל", וכי מיד עשו? והלא לא עשו עד ארבעה עשר לחדש? אלא כיון שקבלו עליהם לעשות, מעלה עליהם הכתוב כאילו עשו מיד"!

 

מכאן, כותב רבנו יונה, כי אין לאדם להתייאש מאורך הדרך בה ייקח לו לקיים את התורה, מקשיי ההתמודדות שלפעמים יכריעו אותו ומהכמות העצומה של החומר אותו עליו לדעת כדי להיות מושלם. זאת לא הנקודה, הוא טוען. הנקודה היא שלב קודם: האם אתה מעוניין בכך או לא מעוניין, האם אתה מקבל על עצמך שכאשר תדע וכאשר תצליח ללמוד,  תלמד, תדע ותיישם או שאתה לא סגור עם עצמך.

 

האמת, שאם נחשוב מעט, נראה שבאמת השלב הזה מכריע יותר בהתמודדות שלנו. הרבה לפני הקושי בלקיים את התורה, אנחנו מתמודדים עם עצמנו ועם הכוחות הפנימיים שלנו, עד כמה להיות דבקים במטרה. אם נעבור בהצלחה את ההתמודדות הזו, הקיום המעשי כבר יבוא הרבה יותר בקלות. בדוק.

 

שמעת שיחת חיזוק? לפני שאתה רץ לנסות לקיימה, שב רגע ותחליט עם עצמך ברצינות  כי מה שלא יהיה, כל קושי שיגיע וכל מכשול שיצוץ בדרך, אולי יעכבו אותך, אך לא יכניעו אותך. סגור עם עצמך אם אתה לוקח את העניינים ברצינות או לא, כי זהו העיקר וזה מה שיעזור לך להחזיק מעמד.

 

כך, בשעה אחת, בה רק תקבל על עצמך את צורת החיים, תוכל לקנות את כל העולם ועל כך נאמר "יש קונה עולמו בשעה אחת".

 

בהצלחה!