תן לי יד – – –

  תן לי ידסוף היום עוד חלום זה אולי הזמן של משאלהלא טועה זה נכון יש בי משהו חדש היוםובחוץ עכשיו זריחה זה אני עכשיו שמבקש ממך תן לי יד, אני יודע שאתה קרוב אלי, אני כל כך אוהב אותך תן לי יד יש לי דרך חדשה עוד לא אבדה בי התקווה אנא תן לי ברכתך אפילוקרא עוד...

 

תן לי יד
סוף היום עוד חלום
זה אולי הזמן של משאלה
לא טועה זה נכון
יש בי משהו חדש היום
ובחוץ עכשיו זריחה
זה אני עכשיו שמבקש ממך 
תן לי יד,
אני יודע שאתה קרוב אלי,
אני כל כך אוהב אותך
תן לי יד
יש לי דרך חדשה
עוד לא אבדה בי התקווה
אנא תן לי ברכתך 

אפילו שזה קשה 
אפילו שלא יוצא
אפילו אם זה כואב

בחוץ עכשיו זריחה גדולה אז תן לי את ידך
תן לי יד,
אני יודע שאתה קרוב אלי,
אני כל כך אוהב אותך
תן לי יד
יש לי דרך חדשה
עוד לא אבדה בי התקווה
אנא תן לי ברכתך