תתחיל כשאתה צעיר!

אתה צעיר והחיים לפניך, אבל דווקא זהו הזמן המתאים לחשוב על עתידך ולנצל כל רגע מהחיים להתחזקות ולהתקרבות.

אתה צעיר והחיים לפניך, אבל דווקא זהו הזמן המתאים לחשוב על עתידך ולנצל כל רגע מהחיים להתחזקות ולהתקרבות.

ככל שאתה צעיר יותר, תספיק יותר. קובע האורחות צדיקים.

מדוע?

 אדם שיש לו דרך ארוכה לנסוע, מלאה במכשולים, פקקי תנועה ומחסומים. אבל הוא חייב להגיע עד הערב, האם הוא לא ייצא לדרך הכי מוקדם שהוא יכול?

וודאי שכן. אז קדימה, גם אתה, תתניע ותתקדם!