אפשר לתקן!

גם אם עשית, יש דרך לתקן. מהי הדרך וכיצד עושים זאת? מאמר חובה לימי התשובה.

אין אף בית משפט בעולם שיוותר על עונש לאדם שביצע עבירה נגד החוק וכעת הוא מתחרט עליה. יש אולי שופטים שיתרשמו עמוקות מהחרטה והמצוקה של הנאשם ויקלו בעונשו, אבל גם הם לא ימחקו את עונשו לחלוטין. ברור עוד יותר, שאין אף אחד,  שמלבד מחיקת העונש, עוד ייתן לנאשם פרס על החרטה.

אין בית משפט כזה בעולם, אבל דווקא כן קיים כזה בית משפט ב…שמיים. בית המשפט השמימי בו דן ריבונו של עולם את כל ברואיו על מעשיהם ביום הדין – ראש השנה וקובע להם מה ואיך הם יקבלו לשנה החדשה, מתנהל בדיוק בנוהל המפתיע הזה. שם, אם התחרטת חרטה אמיתית ממעמקי הלב, לא רק שימחקו לך את מעשיך, אלא הם עוד ייהפכו לזכויות ולמצוות עליהן תקבל שכר!

האפשרות הזו למחיקת מעשי העבר על ידי החרטה, מהווה קרש הצלה עבורנו ממידת הדין. היא פותחת בפנינו את הדרך לתקן את מעשינו ולהינצל מהעונש עליהם, אך לא רק. בנוסף ובעיקר, אפשרות החרטה על המעשים מהווה נקודת פתיחה לכל שינוי ושיפור שלנו לעתיד. אם אדם אינו מתחרט על מעשיו, או אם החרטה לא הייתה מתקבלת, לא הייתה האפשרות להתייצב על דרך חדשה, חטאי העבר היו ממשיכים לרדוף אותנו ולהטביענו במחשכי העבירות. רק בגלל שהקב"ה המציא ברוב רחמיו את אפשרות החרטה והתשובה, נוצר פתח המילוט מהעבירות.

כך כותב ספר אורחות צדיקים:

"החרטה – הוא שעושה אדם דבר וחוזר בו ומתנחם על המעשה. היא דרך ישרה מאד לעניין התשובה, כי מי שחטא ומתחרט, כאילו לא חטא".

שימו לב לדבריו: "מי שחטא ומתחרט, כאילו לא חטא"! לקרוא ולא להאמין. כמה גדולה מידת הרחמים של הקב"ה, שאפילו אדם שחטא נגדו והמרה את פיו, מקבל את ההזדמנות הנפלאה למחוק את המעשה לחלוטין! איך? רק על ידי חרטה!

איך זה עובד? מה עלינו לעשות?

מתוך נקודת הנחה ובעקבות הכרה פנימית של האדם שהמעשה שעשה, או דרך החיים וההתנהגות שהוא חי בה עד עתה, איננה טובה, הוא מתחרט על מעשיו. כאשר הוא מחזק בקרבו את תחושת החרטה על העבר ורצון העזיבה של מעשיו, החרטה הזו, מהווה את הפתח לתשובה מלאה על המעשה, הכוללת גם החלטה יציבה ואמיתית ביחס לעתיד.

לא לחינם ברא הקב"ה בנפשו של האדם את התכונה – "להתחרט". בדרך כלל התכונה הזו עשויה לפגוע באדם, כאשר הוא משתמש בה כדי לא לעמוד בדיבורו וכדי לשנות את דעתו בכל רגע מחדש. אבל, כמו לכל תכונה בנפש, גם לה יש מטרה וייעוד חשובים מאוד, הסיבה לקיומה של תכונת החרטה היא בדיוק לצורך הזה: החרטה על המעשים וביצוע שינויים.

בימי חודש אלול המיועדים לתשובה, אנו יכולים לנצל את אופציית החרטה והתשובה, שיחד עם הוידוי שאנו אומרים בסליחות ובתפילות, יועילו לשפר את מצבינו לקראת יום הדין – ראש השנה, בו ניכתב כולנו לשנה טובה ומתוקה.