הקב"ה – מודל לחיקוי

פרשת השבוע, כי תבוא, כוללת שישה מצוות, חציין "מצוות עשה" וחציין "מצוות לא תעשה". המצווה הראשונה היא מצוות ה'ביכורים', לאחר מכן מופיעות מספר מצוות העוסקות בדיני תרומות ומעשרות, והמצווה האחרונה היא מצוות עשה "והלכת בדרכיו". במצוות הביכורים מצווה האדם היהודי המתגורר בארץ ישראל, להביא את הפירות הראשונים הצומחים בשדהו ובמטעים שלו, כ'ביכורים' לכהן. בספר 'החינוך'קרא עוד...

פרשת השבוע, כי תבוא, כוללת שישה מצוות, חציין "מצוות עשה" וחציין "מצוות לא תעשה". המצווה הראשונה היא מצוות ה'ביכורים', לאחר מכן מופיעות מספר מצוות העוסקות בדיני תרומות ומעשרות, והמצווה האחרונה היא מצוות עשה "והלכת בדרכיו".

במצוות הביכורים מצווה האדם היהודי המתגורר בארץ ישראל, להביא את הפירות הראשונים הצומחים בשדהו ובמטעים שלו, כ'ביכורים' לכהן. בספר 'החינוך' מוסבר שמטרת המצווה היא לחזק את האמונה בליבו של האדם שהכל בא מאת הקב"ה. לא די באמונה עצמה, יש צורך גם לבטא אותה באמצעות מעשה ודיבור, כדי לחזק את האמונה שבלב. שכן דברים שבלב דרכם שהם הולכים ומתעממים, ובחלוף הזמן הם נשכחים. זו היא הסיבה בשלה מצווה אותנו הקב"ה לעשות מעשים המעידים על האמונה, כמו 'ביכורים', 'תפילין', שמירת שבת ועוד מצוות רבות שכל מטרתן היא לחזק את האמונה, וכן מצוות שבדיבור, כמו אמירת קריאת שמע, פרשת "ארמי אובד אבי" שיש לומר עם הבאת הביכורים, ועוד מצוות דומות.

ממצווה זו אנו לומדים מוסר השכל חשוב מאוד. לא מספיק "להאמין בלב". כי האמונה שבלב אינה חזקה אם היא לא מקבלת חיזוק חיצוני. הדבר מקובל גם בעולם הרחב בתחומים שונים, הן בדיבור והן במעשה. שירת ההמנון הלאומי בטקסים, היא דיבור שנועד לחזק את הפטריוטיות, הנפת דגל ביום העצמאות, הוא מעשה שמביא לאותה מטרה. כך גם מטחי הכבוד הנורים בהלוויות צבאיות, או הדלקת משואות בטקסים, כל אלו מעשים שבעצם נועדו לרומם את הרגע, לחזק את הרגש ולהפוך אותו ליותר יציב ויותר קבוע.

המצווה האחרונה בפרשה היא מצוות "והלכת בדרכיו". מהות המצווה הזו היא שנדבק את עצמנו בקדוש ברוך הוא, ונשתדל בכל מאודינו להידמות לו. עלינו להפוך את הקב"ה למודל לחיקוי עבורנו. חז"ל אף מפרטים ומסבירים לנו איך אפשר להידמות לקב"ה: "מה הוא רחום – אף אתה רחום, מה הוא חנון – אף אתה חנון". עלינו לבחון מה הם מידותיו ומה היא הנהגתו של הקב"ה ולנהוג לפיהן. להיות רחמנים, גומלי חסדים, לא ממהרים להעניש את מי שפגע בנו או המרה את פינו,  לאהוב כל יהודי כמו שהקב"ה אוהב כל יהודי.