אחראי או סתם פחדן? אמיץ או חסר אחריות?

כך תדע מתי אתה צודק ומתי אתה פשוט פוחד מ... עצמך. נקודה למחשבה.

"אתה ממש משוגע! לנסוע עם ג'יפ לבד בשטח המדברי ללא כל הדרכה? זה ממש מוגזם. בקלות היית יכול להיפגע"

"הוי, שטויות, אתה סתם פחדן, אתה לא מבין שזה כל הכיף"?

הדו שיח האקראי הזה בין שני החברים שהחליפו חוויות מבילויי החופש הגדול, מעלה על סדר היום, בדומה לסיפורי הרפתקאות רבים, את סוגיית הפחד והאומץ הנכונים והלא נכונים.

מי צודק? האם הפחד מוגזם? האם האמיץ הוא גיבור גדול או סתם קל דעת? איך נדע?

מעיון במקורות, אנו יכולים לראות כי הגישה לעניין אינה פשוטה ועלינו להבינה.

מחד גיסא, דוד המלך ע"ה אומר בפרק התהילים "לדוד השם אורי וישעי", אותו מוסיפים לתפילות בחודש אלול, את הפסוק: "אם תחנה עלי מחנה, לא יירא ליבי. אם תקום עלי מלחמה, בזאת אני בוטח". המשמעות לכך היא, כי אדם מאמין הבוטח בה' וסומך עליו, אינו פוחד ממחנות צבא ומלחמות אויב המאיימות עליו והוא ממשיך להיות רגוע ושליו כאילו הכול בסדר. הסיבה לכך היא, כי הביטחון בהשם יתברך גורם לאדם להבין ולהרגיש כי אין אף גורם בעולם שיכול להזיק לו אם לא ירצה בכך הא-ל יתברך.

עד כדי כך שבתלמוד הבבלי מסופר על אחד האמוראים חכמי התלמוד שראה את תלמידו פוחד ואמר לו "חוטא אתה" שנאמר "פחדו בציון חטאים". מאחר ורק אדם שמידת הביטחון שלו איננה שלימה, יש לפחד מקום בליבו. שלמה המלך, בספר משלי, מוצא ברוב חכמתו את העצלות של האדם כגורם נפשי פנימי ובלתי מודע המוביל אותו להסתגר בפחדיו: "אמר עצל, שחל בדרך ארי בין הרחובות".

הרושם המתקבל מכך הוא כי תחושות האמונה והפחד סותרות זו לזו ואין מקום לפחד בליבו של המאמין והבוטח בה'.

אך מאידך גיסא, אנו רואים כי התמונה אינה כה פשוטה. התורה מצווה עלינו "ונשמרתם מאוד לנפשותיכם" משמע כי החובה מוטלת על האדם לשמור את עצמו מפגעי העולם ומנזקים ולא להפקיר את עצמו לסכנה. בנוסף לכך, חז"ל אמרו "הכול בידי שמים חוץ מצנים ופחים" (צנים = צינה, קור. פחים = מוקשים ומכשולים). כלומר, לעיתים נגזר על האדם משמיים חיים טובים ומצוינים ובכל זאת הוא ניזוק כי הוא הפקיר את עצמו לנזקי ואירועי העולם והם פגעו בו, כך שהינזקות מדברים כאלו אינה בידי שמים וגם אם אתה מאמין גדול ובוטח בה' עליך להישמר מהם.

מהי הנוסחה, אם כן, שתעשה סדר בין המאמרים השונים של חכמינו ז"ל ותבהיר את התמונה המלאה, מתי עלינו לפחד ולהישמר ומתי הפחד מהווה סתירה לאמונה שבליבנו.

הבה נלמד יחדיו את דבריו המחכימים והמאירים של המקובל האלוהי הרמח"ל בספרו מסילת ישרים וכך הוא כותב:

"דע כי יש יראה ויש יראה: יש יראה ראויה ויש יראה שוטה, יש בטחון ויש הוללות".

והוא מדגיש ומבהיר:

"כי הנה האדון ברוך הוא עשה את האדם בעל שכל נכון וסברא נכוחה שינהג עצמו על דרך טוב וישמר מן הדברים המזיקים אשר נבראו לענוש את הרשעים, ומי שירצה שלא ינהג עצמו בדרך החכמה ויפקיר עצמו לסכנות, הנה אין זה בטחון, אלא הוללות. והנה הוא חוטא במה שהוא נגד רצון הבורא יתברך שמו, שרוצה שישמור האדם את עצמו".

כיצד נדע להבחין? מתי נדע שההחלטה מגיעה "מהשכל הנכון"? הוא מסביר:

"והכלל להבחין בין שתי היראות הוא מה שחלקו חז"ל באמרם (פסחים ח): "היכא דשכיח היזיקא שאני" – "במקום שמצוי הנזק, הכלל שונה ויש להישמר" . כי מקום שההיזק מצוי ונודע, יש להישמר. אך מקום שאין ההיזק נודע, אין לירא ואין לו לחכם אלא מה שעיניו רואות. הוא עצמו עניין הפסוק שהבאנו למעלה "ערום ראהרעה ונסתר", אינו מדבר אלא בנסתר מן הרעה אשר רואה, לא ממה שיוכל להיות שיהיה אפשרי שיבוא".

המסקנה הזו של הרמח"ל חשובה ונחוצה לא רק לשם שמירה מסכנות העולם והזמן ובנוגע להחלטה אם להיכנס או לא להרפתקאות שונות ומשונות, אלא היא נוגעת כמעט אצל כל אדם, ביחס לפחדיו הפנימיים מביצוע וחידוש דברים בחיים בכלל ובעולם הרוחני, עולם התורה והמצוות, בפרט.

מי מאיתנו לא מוצא את עצמו לפעמים מעוניין מאוד לעשות איזה צעד בחיים, צעד של התקרבות, לקבל איזו קבלה קטנה ולהחליט החלטות חשובות? אבל פעמים רבות מדי, המחסום המרכזי של האדם אינו קיים במציאות אלא נמצא בליבו פנימה. הוא פשוט פוחד. פוחד לנסות דברים שהוא אינו רגיל בהם, פוחד להתמודד מול אנשים, פוחד להתמודד מול עצמו, פוחד מהעתיד, פוחד מהחיים, פוחד מהסביבה ובעצם ממה לא.

הפחד הזה משתק, הורס את התוכניות ומוביל את האדם לא לעשות עם עצמו כלום. על כך אמר דוד המלך, בפרק אותו קוראים פעמים כה רבות בחודש אלול, "ה' אורי וישעי מי אירא, ה' מעוז חיי ממי אפחד" אם השם יתברך נמצא בתוכניות שלך ואתה מחפש אותו ואת קרבתו, אין לך מה לפחד, זה בדיוק המקום להיות אמיץ. הרי אפילו "אם תחנה עלי מחנה לא יירא ליבי, אם תקום עלי מלחמה בזאת אני בוטח". אז ממה כן נשאר לפחד?

נקודה למחשבה.