למה אני לא מצליח להתחזק??

עזיבת החטא היא תנאי בסיסי לחזרה בתשובה. כדי להתחזק עלינו לוותר על החלקים האפלים מהעבר.

פניו של זוהר הקטן סמקו ממאמץ. בעוד רגע ייכנס הגבאי של בית הכנסת ויתפוס אותו בקלקלתו. ידו הדקיקה תחובה בתוך קופת הצדקה, בתוכה חופן מטבעות, אך הוא לא מצליח להוציא את ידו מהקופה. הנקב להכנסת המטבעות צר מידי. להכניס את היד הוא הצליח, אך להוציא אותה הוא לא יכול.

שעה ארוכה ניסה זוהר להוציא את היד עם המטבעות, בעיני רוחו הוא כבר ראה את האייפון הנכסף שאותו הוא רצה לקנות בעזרת הכסף שחסך עם תוספת של כמה גניבות קטנות שתכנן לבצע פה ושם. הקץ לסבלו הגיע כאשר זכריה הישיש נכנס לבית הכנסת. בעיניו הטובות הוא הביט בזוהר ואמר לו: ילדי היקר, כדי להוציא את היד מהקופה, עליך לעזוב את המטבעות שבהן אתה מחזיק. ידך יכולה להיכנס לצאת דרך הנקב הצר, אך כאשר אתה קומץ אותה היא הופכת עבה מידי. כך לעולם לא תצליח להוציא אותה החוצה.

כדי לחזור אחורה ולצאת מהחטאים אליהם הכנסנו את עצמנו, עלינו בראש ובראשונה להותיר את החטאים מאחור. לעולם לא נוכל להתחזק ולמרק את עצמנו, אם לא נשאיר את ההרגלים המגונים, ונוותר עליהם באופן מוחלט. זוהר הקטן לא הבין זאת, לכן הוא נשאר שעות כשידו תקועה בתוך הקופה, האם גם אנחנו רוצים להתגלות כטיפשים גמורים? "אי אפשר להחזיק את המקל משני קצותיו" אומר הפתגם הידוע. אם החלטנו לשוב אל אבינו בשמים ולהתחזק בתשובה, עלינו לשחרר את האחיזה מהדברים הלא ראויים, ולהשאיר אותם הרחק מאחורינו.