מסורת או גמישות???

מה קרה כאשר הרמב״ם טעה בקריאת התורה? בשם ה׳ נעשה ונצליח

במהלך וויכוח סוער שניהל החכם היהודי רבי משה בן מימון – הרמב"ם, עם המופתי של מצרים באותם ימים, החליטו השניים לבחון מי מביניהם צודק. הרמב"ם הוכיח שתורת ישראל אמת, שכן היא נשמרת במסורת ומועברת מאב לבן כבר אלפי שנים, ואילו המוסלמי טען שגם הקוראן מועבר במסורת מאב לבן, כך שמזה לא ניתן להביא ראיה.

לגלג הרמב"ם על המופתי, ואמר לו: "בוא ואראה לך מה בין מסורת מוסלמית למסורת יהודית". מספר ימים לאחר מכן ביקש הרמב"ם מאיש שיחו המוסלמי, להציג אותו בפני קבוצת חכמי דת מוסלמים, כאשר הוא מחופש בעצמו לאיש דת מוסלמי שהגיע כביכול מארץ רחוקה. הלה שמע בקולו של הרמב"ם, וכאשר הוא הוצג כאורח נכבד, כיבדו אותו לשאת דברים. פתח הרמב"ם את פיו ונשא נאום ארוך, אותו הוא תיבל במאמרי חז"ל, כשהוא טוען שהכל לקוח מהקוראן ומהכתבים המוסלמים. חכמי הדת חשבו אולי שהוא קצת מוסיף משל עצמו, אך נהנו כל כך לשמוע את דבריו המחכימים עד שבסופו של דבר הם אף הפצירו בו לבוא ולנאום בפניהם פעם נוספת.

לאחר מכן הזמין הרמב"ם את המוסלמי להגיע עימו בשבת הקרובה לבית הכנסת: "אתה תתלבש כיהודי, ואני אציג אותך כרב אורח מקהילה רחוקה" אמר לו הרמב"ם, ואכן כך היה. הגיע המוסלמי לבית הכנסת לתפילת שחרית של שבת, ועשה עצמו כאילו הוא מתפלל יחד עם הציבור. כאשר הגיע זמנה של קריאת התורה, עלה הרמב"ם אל הדוכן, והחל לקרוא בתורה כמנהגו מימים ימימה. אלא שהפעם החליט הרמב"ם להוסיף מילים ולהחסיר מילים בכוונה תחילה. בכל פעם בה הוא שינה את הניקוד של אחת המילים העירו לו כל המתפללים על טעותו, והוא נדרש לחזור ולקרוא את הפסוק בצורה הנכונה. לאחר שחזר וטעה שוב ושוב, ניגשו אליו נכבדי העדה, וקראו לו לרדת מהדוכן ולתת למי שיודע טוב ממנו לקרוא בתורה…

"ראית" פנה הרמב"ם אל המופתי לאחר שיצאו מבית הכנסת, "אנשי הדת המוסלמים לא הכירו אותי, הם לא יודעים מי אני, ובכל זאת הם קיבלו כל מה שאמרתי בלי להניד עפעף רק כי אמרתי את זה בצורה יפה ומושכת. לעומתם, פשוטים העם היהודים, שאני הרב שלהם והם יודעים את העובדה שאני נחשב לאחד מגדולי פוסקי ההלכה בעם היהודי, לא וויתרו על אף אות שהחסרתי או הוספתי, ואף גירשו אותי בבושת פנים מהקריאה בתורה…"

"עכשיו אמור לי אתה בעצמך", הוסיף הרמב"ם, "האם יכולה המסורת המוסלמית להוכיח משהו? בוודאי שלא, אך המסורת היהודית יכולה גם יכולה, שהרי מי שרק טועה טעות קלה מיד עומד למשפט ציבורי, על אחת כמה וכמה שאי אפשר לשנות שום דבר בעל משמעות במסורת היהודית והיא נשמרת כפי שהיתה מאז נתינת התורה מהר סיני".