האם אנחנו מצפים למשיח???

״הבעיה היא״ אמר ה׳חפץ חיים׳ בעצב, ״שרבים מאתנו לא זוכרים עד כמה חשובה ביאת המשיח והגאולה. רבים מאיתנו לא באמת מצפים למשיח, ולכן הגאולה עדיין מתעכבת״.

הגאון הנודע רבי יוסף דב (הלוי) סולובייצ'יק התפטר ממשרת הרבנות בעיר סלוצק שבליטא, וקיבל על עצמו שלא לכהן כרב באף עיר אחרת. הרב עמד בהחלטתו, גם כאשר הגיעה לביתו משלחת של נכבדי העיר בריסק, וביקשה ממנו לבוא ולכהן כרב העיר בה הם מתגוררים. הרב הודה להם על הכבוד הגדול שהם מעניקים לו, אך הבהיר כי הוא לא יוכל להיעתר לבקשתם, לאחר שקיבל על עצמו שלא לכהן ברבנות.

לאחר שהתחנונים הרבים לא עזרו לשנות את דעתו של הרב, שלף אחד מנכבדי העיר בגד מיוחד שלבשו הרבנים באותה תקופה, שהיה תפור לפי מידות גופו של הרב סולובייצ'יק. "סלח לי הרב" אמר לו, "אבל 25 אלף יהודי העיר בריסק מצפים שתבוא להיות הרב שלהם ולהנהיג אותם. אני לא מבין איך הרב יכול לאכזב אותם כל כך ולדחות את הבקשה שלהם".

 

רבי יוסף דב הוכה בתדהמה. לאחר הרהור קצר הוא מיהר לקרוא לרבנית והודיע לה: "בואי נתחיל לארוז מזוודות. 25 אלף יהודים מחכים לנו ואנחנו לא יכולים להיות אכזריים ולאכזב אותם…".

 

אחד הנוכחים באסיפה היה רבי ישראל מאיר הכהן מראדין, ה"חפץ חיים". כששמע את תשובתו של הרב סולובייצ'יק אמר החפץ חיים: "אם רבי יוסף דב נחפז כל כך, כיון שלא יכול היה להרשות שיחכו עבורו עשרים וחמישה אלף אנשים, חשבו בעצמכם, אלמלא היה יודע המשיח שכל עם ישראל מצפה לבואו, ודאי שלא היה מניח את כלל העם בציפיה זו, והיה מגיע מייד".

 

"הבעיה היא" המשיך ה'חפץ חיים' בעצב, "שרבים מאתנו לא זוכרים עד כמה חשובה ביאת המשיח והגאולה. רבים מאיתנו לא באמת מצפים למשיח, ולכן הגאולה עדיין מתעכבת".