הדרך לשינוי מתחילה כאן.

כך, הרצון שלך להשתפר באמת יצליח והקבלות תחזקנה מעמד.

"אני מאוד רוצה להשתנות, אבל במצבי זה בכלל אפשרי"?

"יש לי כל כך הרבה תחומים לשפר, איך אצליח"?

"בטח לא אצליח להחזיק מעמד, חבל על הניסיון".

אם מחשבות מהסוג הזה חולפות בראשך כאשר אתה חושב על שינוי, שיפור והתחזקות בחייך הרוחניים. השורות הבאות מיועדות במיוחד עבורך.

רבותינו ז"ל מגלים לנו דרך פלאית ומיוחדת, דרך ששורשיה נעוצים בחכמת הנסתר, שעל ידה ניתן להצליח באופן בלתי רגיל בהתמודדות שלנו עם היצר, כל אחד בתחומו ובביצוע שינויים בהרגלינו.

הבה נלמד על השיטה, אותה לימד לתלמידיו רבי ישראל ליפקין מסלנט – אבי תנועת המוסר.

דבריו מתבססים על המשפט הבא שנכתב בתלמוד הבבלי:

"אמר הקב"ה: בראתי יצר הרע, בראתי לו תורה תבלין".

הקב"ה מכיר בכוחותיו של היצר הרע שהוא עצמו ברא לאדם והוא בהחלט מודע לכך שכאשר היצר הרע נאבק באדם, קשה עד מאוד לנצח ולהביס אותו. לכן, כשהוא ברא את מכת היצר הרע הוא ברא יחד עמה את הרפואה למכה והיא – התורה. על ידי התורה אדם יוכל לנצח את יצרו ולהצליח בקיום המצוות.

איך זה עובד? מה צריך לעשות?

מסביר רבי ישראל מסלנט, בדרכו הייחודית הכוללת התעמקות בכוחות הנפש של האדם:

אנחנו יכולים לראות מניסיוננו, הוא כותב, כי לעיתים אדם מתקשה מאוד ואף נכשל בקיום מצוות מסוימות, בעוד שבאחרות, הוא מצליח לקיימן ללא כל מאבק פנימי.

מדוע? האם זה בגלל שאלו חמורות וחשובות יותר מאלו? ממש לא, הוא כותב. אם נבדוק היטב, נגלה כי אין כל קשר בין חומרת המצווה לבין הקושי של האדם לקיים אותה. העניין הוא אחר לגמרי, הוא קובע. אם האדם רגיל בטבעו לקיים מצוות מסוימות, קל לו לעשות זאת. אך מצוות אחרות, אף אם הן חמורות יותר, אם הוא לא רגיל ואין זה טבוע בנפשו ובחייו לקיימן, הוא ימצא את עצמו בהתמודדות ומלחמת יצר תמידית, כאשר פעמים רבות הוא גם ייכשל בהן.

מכאן, מתבקשת המסקנה הבאה: אם אדם רוצה לנצח את היצר ולהעביר מצוות כל שהן או תחומים מסוימים בקיום המצוות מ "אגף הקשות"  ל "אגף הקלות", עליו להפוך אותן להרגל עבורו.

וכאן מגיע הסוד: כיצד עושים זאת? איך הופכים מצווה או אי עבירה להרגל וטבע?

התשובה היא: על ידי לימוד התורה. כאשר חכמינו קבעו כי התורה מהווה תרופה ליצר הרע, לכך הם התכוונו. לימוד התורה נוגע בנפשו הפנימית של האדם ומשפיע עליה ששמירת המצוות תיהפך לו לטבעית ומורגלת.

זה נכון באופן כללי לגבי כל לימוד תורה, אך בצורה פרטנית יותר, הדברים אמורים כלפי לימוד מיוחד של ההלכות הספציפיות של הנושא בו אתה מעוניין להתחזק.

למשל: אתה רוצה להתחזק בשמירת שבת, תלמד הלכות שבת. רוצה להתחזק בתפילה וברכות תלמד הלכות תפילה וברכות וכן הלאה בכל תחומי ומקצועות התורה והמצוות.

יש בדבריו הקלה עצומה ודרך נפלאה לחיי המצוות. קיבלת על עצמך קבלה טובה, אתה מאוד מעוניין להצליח באמת לקיים אותה, אבל מניסיונך בקבלות קודמות – זה קשה ומצריך מאמץ רב. מהיום יש לך פיתרון: קיבלת על עצמך משהו? מצוין. כעת, תקבע לך לימוד בהלכות של אותו נושא, לא משנה מהו. מרגע שתעשה זאת, ההצלחה מובטחת.

כי הרי "בראתי לו יצר הרע, בראתי לו תורה תבלין".