"אלול": מה מגלה לנו שמו של החודש?

חודש אלול הוא חודש הרחמים והסליחות ובשל כך אנו תוקעים בשופר בבית הכנסת ומשכימים לומר את הסליחות, אך בנוסף לך, משמעות מיוחדת, כך מגלים לנו חכמי הקבלה, גלומה בשם של החודש – ׳׳אלול׳׳.

חודש אלול הוא חודש הרחמים והסליחות ובשל כך אנו תוקעים בשופר בבית הכנסת ומשכימים לומר את הסליחות, אך בנוסף לך, משמעות מיוחדת, כך מגלים לנו חכמי הקבלה, גלומה בשם של החודש – "אלול".

שלושה "ראשי תיבות" גלומים בשמו של החודש, כאשר בכך הם מרמזים לנו על תוכנו:

"אלול" – ראשי תיבות של הפסוק "אני לדודי ודודי לי", בכך אנו נרמזים כי עלינו להרבות בתפילה בחודש זה כי אם "אני לדודי" – אני אפנה לאלוקים בתפילתי, אזי אזכה ש "דודי לי".

"אלול" –  ראשי תיבות גם של הפסוק "את לבבך ואת לבב" הנאמר בקשר לתשובה, בכך אנו נרמזים כי עלינו לשוב בתשובה בחודש זה.

"אלול" – ראשי תיבות של הפסוק "איש לרעהו ומתנות לאביונים" שנאמר אמנם ביחס לאהבה ואחווה שיש להרבות ביום הפורים אך הוא גם מרמז על הצדקה בה יש להרבות בחודש אלול כדי לזכות בדין של ראש השנה.