עצור, הזדמנות לפניך!

חודש אלול מציב לפנינו הזדמנות שאסור לפספס, חובה לקרוא!

אין אכזבה יותר גדולה מלגלות הזדמנות נדירה ומשתלמת מאוחר מדי. בין אם זה מבצע שלא יחזור על עצמו שיכל לאפשר לך לרכוש את הכדורגל שתמיד רצית, בין אם זה לגלות שאיחרת ביום את הרישום לקורס שמאוד היה חשוב לך ובין אם זו נסיעה עם חברים שאיחרת, זו תמיד אכזבה גדולה וכאב לב. מאוד מצער לגלות שיכולת להרוויח משהו ולא עשית זאת. לכן, חשוב מאוד לכולנו לדעת מראש על האפשרויות וההזדמנויות הניצבים לפנינו כדי להספיק לנצל אותן כשהן עדיין תקפות.

הזדמנות מיוחדת ונדירה, שמגיעה רק פעם בשנה ושכדאי מאוד לכל אחד מאיתנו לנצל אותה עד תום היא – חודש אלול. כן. חודש אלול, החודש בו אנו כעת נמצאים, מאפשר לנו לזכות באפשרויות שאין באף חודש אחר בשנה.

על איזו הזדמנות מדובר?

בואו נקרא קטע קצר מהספר "קיצור שלחן ערוך":

"מראש חדש אלול עד אחר יום הכפורים המה ימי רצון. ואף כי בכל השנה הקדוש ברוך הוא מקבל תשובה מן השבים אליו בלב שלם, מכל מקום ימים אלו מובחרים יותר ומזומנים לתשובה להיותם ימי רחמים וימי רצון".

אם במשך כל השנה אנחנו מעוניינים לפעמים להשתפר במשהו ממעשנו, להתקדם בתחום מסוים מחיינו ולהתקרב מעט אל הקב"ה, בחודש אלול ניתנת לנו הזדמנות מיוחדת גם להצליח באמת לעשות זאת. כל מי שניסה בעבר להתקדם יודע כי זה לא "משחק ילדים" וצריך הרבה סייעתא דשמיא (– עזרה משמים) כדי להצליח. כאן מגיעה ההזדמנות שמציב בפנינו חודש אלול: שפע של עזרה ניתן משמים בחודש אלול למעוניינים לתקן ולהתקדם ברמות שקשה מאוד להשיג במהלך השנה כולה. אדם שינסה בחודש זה לתקן את מעשיו יגלה כי הוא מצליח לגבור על מכשולים שגם הוא עצמו לא חשב לעמוד בהם.

הימים הללו אינם ימים רגילים, הם ימים שנקבעו על ידי הקב"ה כימי רצון ורחמים שבהם דלתו פתוחה בפני כל המעוניין להיכנס בה ולהתקרב אליו. בספרים מוסבר, כי עלייתו של משה רבנו לשמים למשך ארבעים יום, כדי לכפר על עוון חטא העגל שעשו עם ישראל, הייתה בחודש אלול ומאז ולעולם נקבע חודש זה כחודש מיוחד לכפרה ולסליחה.

אנו לא אוהבים לפספס הזדמנויות וזה יהיה בהחלט לא נעים להיזכר בכך יום אחרי יום כיפור, לכן, נשתדל לנצל ולהרוויח כפי שאמרו על כך חכמינו את הפסוק "דרשו ה' בהימצאו קראוהו בהיותו קרוב".

בהצלחה!