סליחות היכרות כללית

׳׳חטאנו לפניך, רחם עלינו׳׳

"חטאנו לפניך, רחם עלינו"

המנגינה הכול כך מוכרת, מתנגנת לה בבתי הכנסת החל מהיום (ראשון) ראש חודש אלול ועד ליום כיפור שאמור לחול עלינו לטובה בעוד ארבעים יום, מדי בוקר לפני תפילת שחרית.

פרקי הסליחות אותם התחיל עם ישראל לומר כהכנה ותשובה לקראת ראש השנה ויום כיפור (אגב, האשכנזים נוהגים להתחיל אומרם רק מהשבוע של ראש השנה) מכילים חלקים שונים, הבה נכיר אותם:

הפיוטים. אותם חיברו גדולי הדורות בתקופת הראשונים, נועדו להביע בדרך תפילה ותחנונים את בקשת הסליחה והמחילה שלנו מריבונו של עולם.

י"ג מידות של רחמים (ה' ה' א-ל רחום…). אנו אומרים אותו בכל יום בנפילת אפיים אך בסליחות אומרים אותו פעמים רבות לאחר כל פיוט ופיוט. בזכות אמירת י"ג מידות של רחמים אנו מצפים לקבלת תפילתנו ברחמים ולקבלת התשובה.

הוידוי (אשמנו, בגדנו…). תפילה שגם אותה אומרים כל השנה בנפילת אפיים של תפילת שחרית ומנחה, אך בפרקי הסליחות אומרים אותה באריכות ובפירוט. אמירת הוידוי, קבעה התורה, הוא עיקרה של התשובה כפי שנאמר "מודה ועוזב ירוחם" ולכן חשוב מאוד לאומרו תוך כוונה אכן לעזוב את החטאים המוזכרים בו.