בדרכים נזהרת- מצווה קיימת!

הרב אשר מורסקי מחבר הספר ״נתיבות חיים״- העוסק בזהירות ב׳הלכות׳ זהירות בדרכים בראיון מיוחד ל״אחינו״. על הנסיבות שהובילו אותו לכתיבת הספר ועל הפן ההלכתי בהקפדה על חוקי התנועה.

הרב אשר מורסקי מחבר הספר "נתיבות חיים"- העוסק בזהירות ב'הלכות' זהירות בדרכים בראיון מיוחד ל"אחינו". על הנסיבות שהובילו אותו לכתיבת הספר ועל הפן ההלכתי בהקפדה על חוקי התנועה.

 

את חוקי הזהירות בדרכים ניתן גם להגדיר כ"הלכות שמירת הנפש", וכך גם צריכה להיות ההתיחסות של כל אדם שומר תורה ומצוות לנושא חשוב זה. תמיד שאלתי את עצמי כיצד יתכן שלמרות שישנם כל כך הרבה ארגונים העוסקים בהצלת חיים, בעזרה לחולים ועוד המון תחומים שעניינם הוא בריאות, בכל זאת ישנם המון נפגעים בתאונות דרכים. המסקנה אליה הגעתי הייתה כי חסרה מודעות ציבורית לחשיבות ההלכתית בשמירה על חוקי התנועה.

 

הצעד הראשון אותו יזמתי יחד עם שותפי לדרך הרב יצחק זאב דודוביץ, היה פניה שלנו לכל הרבנים גדולי ישראל ופוסקי ההלכה, בקשנו מהם את חוות דעתם בנושא, דבריהם לוקטו לספר עב כרס-"נתיבות חיים", תלמידיו של הגאון הרב שך זצ"ל העידו בפנינו כי היה מקפיד מאוד על חגירת חגורת הבטיחות ולא היה מסכים כי הרכב ינוע ממקומו טרם חגר לגמרי את החגורה…

 

בספר גם מובאים דוגמאות המשנה והגמרא כיצד עלינו להיזהר בדרכים, לדוגמא אדם שרץ ברשות הרבים והזיק חייב, היות ורץ שלא ברשות. כלומר דרך בני האדם ללכת ברשות הרבים, לא לרוץ. הרץ הוא המשנה ועל כן אם הזיק חייב לשלם. מכאן שחל איסור לנהיגה מהירה שלא כתקנות התנועה.

 

אנחנו מאמינים ביכולת שלנו להביא לשינוי מהותי במכת תאונות הדרכים, החיבור של התורה לדיני התנועה יגרום לכך שהחשיבה תשתנה, לא עוד תהיה המחשבה לחמוק מהדו"ח המשטרתי, אלא הריני מוכן ומזומן לקיים מצוות עשה ונשמרתם מאוד לנפשותיכם!