תשעה באב

ביום ראשון, נצום כולנו את תענית תשעה באב. מדוע צמים? על מה מתענים?

חכמינו ז"ל מונים חמישה מאורעות קשים שאירעו באותו יום:

בפרשת המרגלים, אותם שלחו עם ישראל מהמדבר לארץ ישראל כדי לבדוק אותה, הם חזרו והכפישו אותה, נגזר עליהם שלא ייכנסו לארץ אלא רק הדור הבא לאחר 40 שנה. זה קרה בליל תשעה באב היה.

נחרב בית המקדש הראשון.

נחרב בית המקדש השני.

נחרשה העיר. הרומאים לא הסתפקו בשריפת בית המקדש ובכיבוש ירושלים אלא טרחו להחריב אותה עד היסוד.

נחרבה ביתר. היא הייתה עיר גדולה מאוד בימי בית המקדש וכאשר הצליחו לכבוש אותה נהרגו שם עשרות אלפים מישראל.

יהי רצון שנזכה לנאמר "כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה"