"לא עוזב את העיר עבור אף אחד"…

בואו לקרוא כיצד גזירת החורבן נקבעה מאות שנים קודם בנייתו ומה הוביל לכך

ההצעה שקיבל גדעון הייתה קורצת ומפתה למדי. חברה מחו"ל הציעה לו עבודה בתחום מקצועו תמורת שכר הגבוה בהרבה ממשכורתו הנוכחית בארץ ובנוסף חבילת תנאים מסביב שמאוד  מאוד משתלמים. הדרישה היחידה ממנו הייתה לעזוב את הארץ ולעבור עם משפחתו לגור באותה מדינה ורק בגללה גדעון סירב לקבל את ההצעה. לא שהמגורים באותה מדינה היו רעים, אדרבה, הם היו נוחים ומפותחים יותר מישראל, אבל גדעון לא העז להעלות על דעתו לעזוב את הארץ, את המקום שהוא כה אוהב ואליו הוא כה מחובר. אף תמורה כספית גבוהה כל שתהיה לא הצליחה לשכנע אותו לעשות זאת.

 

לעומתו, יש רבים אחרים שלא היו חושבים פעמיים, הם היו חוטפים את ההצעה ומנסים לתפוס כבר את הטיסה הכי קרובה.

מה ההבדל?

 

פשוט מאוד: גדעון מחובר בכל נימי נפשו לארץ, הוא נושם אותה ואוהב אותה, לכן הוא לא יכול לחשוב על חיים במקום אחר. רבים אחרים, אמנם גרים בארץ ואף נהנים מכך, אך אין להם חיבור אמיתי ופנימי איתה. כשיהיה להם משתלם יותר לגור במקום אחר, הם לא יהססו לעשות זאת.

 

ההבדל הזה קיים בכל עיר ובכל מדינה, בין אלו שמכורים למגורים בה, נושמים את ההווי שלה, מכירים כל אבן ופינה וממש "משוגעים" עליה, לבין אלו שלא. הראשונים, אם תנסה לומר להם דבר מה רע על עירם או ארצם ותנסה לשכנע אותם שמשום כך לא כדאי להם להמשיך לגור בה, אין לך כל סיכוי. לא רק שהם לא ישמעו לך, הם גם ינסו להסביר לך ולפרש לך מדוע אתה לא צודק.

 

בדרך זו מסביר המהר"ל את בעייתם של בני ישראל, בעיה שהובילה עד לחורבן בית המקדש הראשון והשני, כפי שמשתקף מתוך דברי חז"ל.

 

חכמינו אומרים כי ישנו קשר ישיר בין פרשת המרגלים שאירעה בדור המדבר לבין חורבן בית המקדש מאות שנים אחר כך. בפרשת המרגלים מסופר על המרגלים אותם שלחו בני ישראל כדי לתור את הארץ טרם כניסתם אליה וכדי לבדוק אם הארץ טובה דייה ואם הם יהיו מסוגלים לנצח במלחמה עליה. המרגלים חזרו והוציאו את דיבת הארץ רעה בפני עם ישראל כולו באמרם כי העם היושב בארץ חזק מאוד ויושב בערי מבצר גדולות כך שאין כל סיכוי להילחם עליה. הם גם הראו פירות גדולים מאוד מתוצרת הארץ לעם ישראל כדי להכפיש בכך את הארץ. עם ישראל האמין לדבריהם על פני הבטחתו המפורשת של הקב"ה כי הם יקבלו את הארץ המובטחת ויצליחו לכבוש אותה בעזרתו והשבר והצער שלהם היו עצומים. עם ישראל כולו ישב ובכה במחנה שבור וכואב.

 

בעקבות חטא זה נגזר עליהם כי אותו דור לא יוכל לראות את הארץ ורק אחרי ארבעים שנה כשיתחלף הדור, יוכל הדור הבא להיכנס לארץ ועל כך אומרים חכמינו ז"ל:

 

"בט' באב נגזר על אבותינו שלא יכנסו לארץ, שנאמר "ויבכו העם בלילה ההוא". אמר רבי אבא אמר רבי יוחנן: אותו יום ערב תשעה באב היה, אמר הקדוש ברוך הוא, "אתם בכיתם בכייה של חנם, אני אקבע לכם בכייה לדורות".

 

בכיית הדורות על חורבנו של בית המקדש בתשעה באב מאות שנים אחר כך, הייתה כנגד בכיית החינם שבכו עם ישראל כשהם ביכרו להאמין לדברי המרגלים על פני דבריו של הקדוש ברוך הוא.

 

האם זה הגיע להם בתור עונש? שואל המהר"ל, הרי בית המקדש נבנה רק מאות שנים אחר כך, כיצד ייתכן שכבר אז נגזר עליהם שייחרב? בנוסף לכך, חכמינו מפרטים במדרשים השונים חטאים וסיבות אחרות שהובילו לחורבן הבית כמו שנאת חינם ועוד, היכן משתלב חטא המרגלים בעניין?

 

אלא, הוא מסביר, בכיית הדורות כנגד בכיית החינם לא הגיעה כעונש וכתגמול אלא מסיבה הרבה יותר עמוקה. וכך הוא מסביר:

אם עם ישראל היה באמת מחובר בכל נפשו לארץ המובטחת, אם הוא היה "ישראלי" אמיתי, הוא לא היה מקבל ומאמין לדברי המרגלים יהיו מצערים ומתסכלים ככל שיהיו. ירושלמי אמיתי, הוא אומר, גם אם תביא לו אלף סיבות לעזוב את ירושלים, הוא לא יעשה זאת. אז מדוע עם ישראל האמין לדברי המרגלים ובשל כך בכה ורצה לחזור למצרים? אין זאת אלא משום שהחיבור שלהם לארץ לא היה מספיק טבעי, לא היה מספיק פנימי ולכן הוא גם לא היה מספיק חזק כדי לעמוד במבחן.

 

אם עם ישראל היה נכנס לארץ כשהוא מחובר חיבור גמור לארץ, חיבור שאי אפשר לערער עליו, לא הייתה נגזרת עליו גזירת החורבן, כי הוא גם מצידו לא היה מגיע למצב העגום של חטאי דור החורבן. אדרבה, הכניסה לארץ הייתה מרוממת ומעלה אותו במעלות הרוחניות הקיימות בארץ ישראל והוא היה זוכה להגיע לתיקון השלם כבימות המשיח. רק משום שהעם שנכנס הוא עם שאינו מחובר דיו לארץ והחיבור ביניהם לא אמיתי ופנימי, ייתכן היה התנתקות רוחנית ופיזית בין עם ישראל לארץ ישראל בחורבן הבית.

 

לכן, רק משום שהם בכו בכייה של חינם והראו את חוסר הקשר שלהם לארץ ישראל, קבע להם הקב"ה בכייה של דורות, בכייה של עזיבת הארץ ומעלותיה הרבות.

 

המסקנה ברורה: רוצה להגיע למעלה רוחנית מסוימת? לכבוש איזו פינה בתוכך? להתקדם ולהתעלות? תדאג לדבר אחד: להיות מחובר באמת. אם נהיה מחוברים לאלוקים לתורה ולמצוות בצורה אמיתית, פנימית וטבעית, אף רוח שבעולם לא תזיז אותנו מהם.