סודו של הרב אלישיב

רבבות אלפים ליוו למנוחת עולמים את הרב יוסף שלום אלישיב, רבים מהם בוודאי שאלו את עצמם מהו סודו, מה הפך אותו למיוחד יותר משאר בני גילו? הנה התשובה כפי שהרב בעצמו סיפר לתלמידיו

ירושלים לפני כשמונים שנה הייתה כמרקחה. החזן העולמי ר' יוסל'ה רוזנבלט מאירופה- גדול החזנים שקמו בעם היהודי, מגיע לסבב הופעות בארץ ישראל. גולת הכותרת הייתה תפילות השבת אותם התעתד החזן הנודע להתפלל בבית הכנסת "חורבת רבי יהודה החסיד" בעיר העתיקה בירושלים.

 

שבת בבוקר: המונים צעדו מהשכונות החדשות אל עבר העיר העתיקה, ביניהם צעד גם הרב אלישיב שהתברך בחוש מוזיקלי נדיר, תוך כדי הילוכו עברה בו מחשבה, הן הדרך עד לבית הכנסת "החורבה" תארך לי עשרים דקות וכך גם הדרך חזור, הלא בזמן זה אוכל להספיק ללמוד תורה… מיד סב הרב על עקבותיו, נכנס לבית הכנסת הקרוב והתמסר ללימוד התורה.

 

לימים, יספר הרב אלישיב לתלמידיו, אותה תחושה מיוחדת של קשר להקב"ה שחשתי כשוויתרתי על תפילת החזן היא שנתנה לי את הכח להמשיך ולהקדיש את חיי לתורה- להיות גדול פוסקי ההלכה בדור האחרון.

 

פעמים רבות אנו מרגישים שאנחנו  כביכול מוותרים למען התורה והמצוות עלינו לזכור כי הוויתור הוא המקשר והמאחד בינינו להקב"ה, זהו הסיכוי שלנו לגדול ולהיות גדולים בישראל!