השוד

כך ניצל הכדורגלן אלרן בן ברק ממוות בטוח במהלך שוד מזויין. נס מדהים