סיום הש"ס? מה זה?

אם גם אתה נחשפת למודעות הרבות ולפרסומות הבלתי נגמרות אודות חגיגות סיום הש"ס המתקרבות ושאלת את עצמך על מה מדובר, השורות הבאות מיועדות אליך.

 

הש"ס – (ראשי תיבות שישה סדרים) התחיל כאשר רבי יהודה הנשיא, המכונה גם "רבנו הקדוש" או "רבי" הגיע להחלטה כי הגיע הזמן לקבץ את כל דברי התורה שנמסרו עד אז איש מפי איש – בעל פה, במקומות שונים ובזמנים שונים, על נושאים שונים ומגוונים בכל חלקי התורה, לכלל חיבור אחד, מסודר ומאורגן, כתוב ומתוכנן היטב, שיעשה סדר בעניינים ויעביר היטב את ההלכות השונות לכל המעוניין ובכך תמנע סכנת השכחה שרבצה עד אז על התורה שבעל פה. חיבור זה נקרא על ידו "משנה" משום שהוא שנה (מלשון שינון וחזרה) את דברי חכמי התורה ובשל החלוקה שלו לשישה חלקים העוסקים בשישה תחומים הלכתיים בתורה שבעל פה, זכה החיבור לכינוי "שישה סדרי משנה".

 

שנים לאחר מכן, כשהתרבו במהלך הדורות שלאחר סיום חיבורו של רבי, דיונים, שאלות ותשובות, מחלוקות ופרשנויות, בקרב בתי המדרש השונים של חכמי אותם דורות שכינויים הוא – "אמוראים", כונסו כל הדברים שנאמרו על המשניות לחיבור נוסף שנקרא "תלמוד" (תלמוד = הבנת הדבר לעומקו) ונעשתה הפרדה בהתאם לצורות הלימוד השונות, כך שכל דברי בתי המדרש שבגולת בבל כונסו לחיבור אחד שנקרא "תלמוד בבלי" ואילו דברי בתי המדרש שהיו באותה עת בארץ ישראל ובירושלים כונסו לחיבור אחר שנקרא "תלמוד ירושלמי".

 

מאז ועד היום עוסקים החכמים ותלמידיהם וכלל העם היהודי בלימוד ושקידה על חיבורים אלו, אך התלמוד בבלי זכה להוות את העיסוק המרכזי והעיקרי בשל קביעתו וקבלתו כמקור הפסיקה הקובע הלכה למעשה.

 

כך היה במשך מאות שנים, עד שלפני כמאה שנה, קם יהודי אחד וחולל מהפכה. שמו היה רבי מאיר שפירא מלובלין והוא הגה רעיון שלפיו כל היהודים בכל העולם יעסקו באופן אחיד באותו דף בתלמוד בכל מקום שהם, כך שכל יהודי יהיה לו סדר לימוד קבוע לעצמו מחד גיסא ותחום תלמודי משותף עם כל חבריו מאידך גיסא. הרעיון התקבל בשמחה אצל כל שאר גדולי הדור וצבר תאוצה הולכת וגוברת בקרב כל העם.

 

בעקבות הרעיון חולק הש"ס לדפים כאשר בכל יום לומדים דף אחד – "הדף היומי". באופן שכזה, אחת לשבע שנים מסיימים יהודים בכל רחבי העולם, דוברי שפות שונות ובמקומות שונים את הש"ס כולו באותו זמן.

 

המחזור הנוכחי של לימוד הדף היומי הולך להסתיים בימים הקרובים ולכבודו התארגנו חגיגות סיום הש"ס בכל רחבי העולם, לכל שכבות האוכלוסיה, שמחה העם היהודי כולו – סיום הש"ס.