הניצוץ שלא כבה…

האם אתם במתח? חפצים אתם לדעת מי הם האנשים אשר גרמו לחילול שם שמים בפרשה הקודמת? אל דאגה! לא שכחנו… עם תחילתה של פרשתנו כותבת התורה: וְשֵׁם אִישׁ יִשְׂרָאֵל הַמֻּכֶּה אֲשֶׁר הֻכָּה אֶת הַמִּדְיָנִית זִמְרִי בֶּן סָלוּא נְשִׂיא בֵית אָב לַשִּׁמְעֹנִי: וְשֵׁם הָאִשָּׁה הַמֻּכָּה הַמִּדְיָנִית כָּזְבִּי בַת צוּר רֹאשׁ אֻמּוֹת בֵּית אָב בְּמִדְיָן הוּא: עלקרא עוד...

האם אתם במתח? חפצים אתם לדעת מי הם האנשים אשר גרמו לחילול שם שמים בפרשה הקודמת? אל דאגה! לא שכחנו… עם תחילתה של פרשתנו כותבת התורה: וְשֵׁם אִישׁ יִשְׂרָאֵל הַמֻּכֶּה אֲשֶׁר הֻכָּה אֶת הַמִּדְיָנִית זִמְרִי בֶּן סָלוּא נְשִׂיא בֵית אָב לַשִּׁמְעֹנִי: וְשֵׁם הָאִשָּׁה הַמֻּכָּה הַמִּדְיָנִית כָּזְבִּי בַת צוּר רֹאשׁ אֻמּוֹת בֵּית אָב בְּמִדְיָן הוּא: על זִמְרִי בֶּן סָלוּא קראנו בתורה בשבוע שעבר, אולם בפרשתינו פרשת פנחס מיד עם ציונו לשבח של פנחס על מעשהו ההירואי, שוב חזרה התורה למעשה זה וכתבה לנו את שמותם

אמת, השאלה היא מתבקשת, התורה שכל כך מדייקת בכל אות ואות שעל כל אות ותג שבתורה למדים ודורשים אנו תילי תילין של הלכות, לשם מה באה התורה לכתוב לנו את שמותם של מחללי דת ישראל, שכן אם חשוב הוא הדבר היה לו להיכתב בראשית הדברים, ומשלא נכתבו בתחילה תמהים אנו לשם מה נכתבו עתה? וכי התורה באה לספר לנו חלילה סיפור לשון הרע?

האמנם?

אולם כשנעיין בדברים נמצא כי אדרבא, באה התורה ללמדינו יסוד גדול בתורת ישראל, עת באים אנו ללמוד על מעשים מגונים ומאוסים עד מאד שנעשו, לא רק על ידי הפשוטים שבעם, אלא דווקא על ידי אחד מנשיאי הדור שלקה, שהתדרדר אל עבר התהום… עמוק…, מכל מקום גם ממקום זה יש תקנה, גם משם אפשר לשוב ואף אפשר לתקן…

לרגעים נדמה כי החרטה, הבעת הצער, והרצון לשוב בתשובה אינם דברים שיש בהם ממש, ואולי אם כבר חטאנו, עשינו את אשר לא יעשה על פי תורתינו הקדושה, הכתם הוא כתם… ושוב אי אפשר לתקן…

אולם, לא כך הם הדברים, כל זמן שהנר דולק אפשר עוד לתקן… ויתרה מכך, אף לאחר שכבר כבה הנר… עדיין… אפשר לתקן !!!

לכך באה התורה לכתוב לנו לאחר מעשהו של פנחס כאשר לוקח את הרומח בידו ודוקר למוות את האיש והאישה תוך כדי עשיית הנבלה…, ואומרת ושם איש ישראל המוכה… זמרי בן סלוא נשיא בית אב לשמעוני… נכון, הוא עשה מעשה נבלה, אבל עדיין הוא בכלל שם איש ישראל, שכן גם לזמרי בן סלוא יש תיקון, על ידי שהרגו פנחס ובשם ישראל יקָרֵא…

הכיצד?

כבר כתב הצדיק הרב חיים ויטאל (מאה ה- 16 תלמידו הגדול של האר"י הקדוש) שזמרי בן סלוא התגלגל בגלגול נוסף לעולם בכדי לתקן את מעשיו בדמותו של רבי עקיבא…

גם רבי עקיבא היה צריך להתמודד עם נסיונות מעין אלו, אם נדמה כי נסיונות הינם נחלת ה'עמך' ולא נחלתם של כל אחד ואחד באשר הוא הרי שטעינו, מי לנו גדול מרבי עקיבא אשר מסר את נפשו ללימוד התורה יומם וליל, ואף הוא כאשר היה מתנצח עם טונוסרופוס הקיסר (שר צבא רומא, בזמן מלחמת בר כוכבא) בדברי חכמה להוכיח את אמיתות התורה, ומשראה כי רבי עקיבא מנצחו בדברים, בא לביתו סר וזועף…

כשראתה זאת אשתו הגיבה בזעם ואמרה, אלוקיהם של אלו שונא זימה, תן לי רשות ואכשיל אותו בדבר עבירה, נתן לה רשות ונתקשטה והלכה לה אצל רבי עקיבא…

כשראה אותה רבי עקיבא ירק, צחק ובכה…

היא כמובן לא הבינה על מה ולמה… שכן אם אתה צוחק מדוע אתה בוכה, ואם אתה בוכה מדוע אתה צוחק…? ולשם מה אתה רוקק?

ענה לה, רקקתי על כך שאת באת מטיפה סרוחה, בכיתי על כך שגוף זה סופו כסופו של כל אדם שיתבלה וירקבו עצמותיו באדמה…

הוא גם צחק… אך את זה הוא כבר לא גילה לה מיד, שכן צפה ברוח קודשו שעתידה היא להתגייר ולהינשא לו… ואכן כך היה.

היא ניסתה גם את רבי עקיבא… רבי עקיבא כגלגול לנשמתו של נשיא שבט שמעון, זמרי בן סלוא, צריך להתמודד עם אותם נסיונות שלקה בהם בגלגולו הקודם… לו יצליח כי אז שמילא את תפקידו וכיפר גם לאחר שהנר הראשון כבר כבה… כפרה אמיתית וכֵנָה…

לצורך זה באה התורה וכותבת כי אף לאחר קנאותו המיוחדת של פנחס, עדיין הוא בכלל 'ושם איש ישראל…' עדיין הוא יכול להישאר בגדר ישראל, אם הוא רק יתקן…

לא בכדי סובבה ההשגחה העליונה את אשת טונוסרופוס הרשע לנסות את רבי עקיבא, ולא בכדי דוקא אישה זו… ישנם נשים רבות שיכלו לנסות את רבי עקיבא… אולם דוקא היא זו שנשלחה לתפקיד זה, שכן אצל ההשגחה העליונה, אין מקרה… ואף לא כמעט במקרה…

הבה ונתבונן!

אף כזבי בת צור המדינית, הייתה ראויה להיזכר בכתובים, ולא בכדי…, גם לכזבי יש תפקיד שעליה למלא, אף היא צריכה להגיע לתיקון השלם, אם לא בגלגול זה כמדינית, אז תסובב ההשגחה העליונה שהיא תתגייר לוּ רק תרצה…

כזבי באה שוב לעולם לאחר מותה בדמותה של איזבל שדאגה בכל כוחה ורצונה לנסות ולהגיע אל אליהו הנביא לאחר שהרג בקנאות את נביאי הבעל (ראה מלכים א' פרק יט), שכן פנחס הוא אליהו הנביא שאמר לו הקדוש ברוך הוא אתה שהשכנת שלום ביני לישראל במעשה הקנאות מול זמרי והצלת את עדת ישראל, אף אתה תזכה לעתיד לבא להשכין שלום ביני ובין בני ישראל שיהיו מבורכים ממני לעולם,

לא בכדי איזבל רוצה את ראשו של אליהו…

היא רוצה לנקום את מותה בגלגול הקודם במעשה זמרי, היא מנסה כעת 'לשלם' לו על החשבון, אולם היא לא מצליחה, שולח אותה הקב"ה בגלגול נוסף כאשת טונוסרופוס הרשע, שוב גם כאן בתחילה נשמתה, יצריה הרעים הנגועים בחטא הזנות עוד ממעשהו של זמרי, רודפים אותה ומבקשים את נפשה להמשיך בדרך קלוקלת זו, להחטיא את המטרה… את הנר שכבר כבה, ושוב הוא נדלק… לכבותו… לכבותו בכח, ולא להשאיר שום תיקון…

היא נפגשת עם רבי עקיבא שהיה בן זוגה עוד שנים רבות קודם לכן… עוד כשהיה נשיא שבט שמעון בשם זמרי בן סלוא, היא מנסה להחטיאו, להמשיך את חטאיה, להמשיך ברדיפה אחר התאוות…

ואז הניצוץ נדלק !

שוב הבינה את עומק החטא בו היא נמצאת… וביקשה להתגייר… עד שלבסוף נישאת לרבי עקיבא! שוב היא חוזרת לאותה סְצֵינָה… אבל ממקום אחר… ממקום קדוש ומרומם, בקדושה ובטהרה…

למדנו, הנר כבה, הנר יכול להידלק שוב…

 

 

לתגובות: Shlomogrin@gmail.com

להזמנת הרצאות:  054-8433102