אחי, אתה מלך… (אבל איפה הכתר?)

כמו כל בן מלך אמיתי, גם אנו היהודים בניו של מלך מלכי המלכים, קיבלנו כתר מיוחד להניח על הראש, את התפילין! כתר מיוחד שכאשר חובשים אותו על הראש, הכל סביב מבינים כי לפניהם בן של מלך, ממנו יש לפחד, כמו שנאמר על התפילין – "וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך ויראו ממך"קרא עוד...

כמו כל בן מלך אמיתי, גם אנו היהודים בניו של מלך מלכי המלכים, קיבלנו כתר מיוחד להניח על הראש, את התפילין! כתר מיוחד שכאשר חובשים אותו על הראש, הכל סביב מבינים כי לפניהם בן של מלך, ממנו יש לפחד, כמו שנאמר על התפילין – "וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך ויראו ממך"

תפילין של יד נניח על היד החלשה – ימניים ביד שמאל ושמאליים ביד ימין, בחלק התפוח שמעל המרפק ובהטיה לכיוון הגוף. לפני הידוק הקשר על היד, נברך "אשר קדשנו במצוותיו וצוונו להניח תפילין", נהדק, נכרוך על הזרוע 7 פעמים עד כף היד ואז נניח תפילין של ראש, בקדמת הראש (מעל המצח אך לא עליו) במקביל לקו 'בין העיניים'. בהנחת תפילין של ראש נברך "אשר קדשנו במצוותיו וצוונו על מצות תפילין", נהדקן ונאמר "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד". לאחר מכן, נסיים את כריכת רצועות תפילין של יד על פרקי האצבעות וכף היד. 

הנחת התפילין מתבצעת לפני תפילת שחרית ולמשך כל התפילה, אך אפשר גם להניחן ללא כל קשר לתפילה בכל שעה משעות היום (ולא הלילה) ולומר בעת שהותן על הגוף את פרשת קריאת שמע.