יז בתמוז – מהו היום הזה ומהי משמעותו?

בתאריך י"ז בתמוז נקבע בהלכה לצום במשך היום את תענית "שבעה עשר בתמוז". ביום זה נציין בתענית ובמנהגי אבלות, את תחילת האבל שיימשך שלושה שבועות במשך כל הימים המכונים גם "ימי בין המצרים", על נפילת ירושלים בידי אויבנו וחורבנו של בית המקדש. הבה נלמד: מה ארע ביום הזה? מתי ולמי? ביום י"ז בתמוז החל תהליךקרא עוד...

בתאריך י"ז בתמוז נקבע בהלכה לצום במשך היום את תענית "שבעה עשר בתמוז". ביום זה נציין בתענית ובמנהגי אבלות, את תחילת האבל שיימשך שלושה שבועות במשך כל הימים המכונים גם "ימי בין המצרים", על נפילת ירושלים בידי אויבנו וחורבנו של בית המקדש.

הבה נלמד: מה ארע ביום הזה? מתי ולמי?

ביום י"ז בתמוז החל תהליך החרבתו של בית המקדש על ידי נבוכדנאצר מלך בבל כאשר ביום זה הוא הצליח לפרוץ את חומותיה של ירושלים וחילות האויב נכנסו לתוכה. י"ז בתמוז הוא היום שפותח את "שלושת השבועות" – תקופת האבל הלאומי, שמגיעה לשיאה ביום תשעה באב שבו לדאבוננו נשרף בית המקדש.
תענית זו נקבעה כבר על ידי הנביאים ומטרתה לעורר בליבנו  את תחושות האובדן והגעגועים על חורבנו של בית המקדש והגלות שנגזרה על עם ישראל מאז ועד היום.

מטרתם של הצער והאבל על האירועים הקשים הללו, היא לגרום לנו להתעורר משנתינו ולנסות ולתקן את הטעויות והחסרים הרוחניים, שהביאו עלינו את אותם אסונות. כך, נזכה שייהפכו ימים אלו מימי אבל לימים טובים וחגים כמו שמתנבא הנביא זכריה:
"צום הרביעי (י"ז בתמוז) וצום החמישי (ט' באב) וצום השביעי (צום גדליה) וצום העשירי (עשרה בטבת) יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה ולמועדים טובים…" (זכריה ח', י"ט).

מה קרה בי"ז בתמוז?
חמישה אסונות משמעותיים ומרכזיים התרחשו בהיסטוריה היהודית בימי י"ז בתמוז:

1. לוחות הברית הראשונים אותם קיבל משה רבנו בהר סיני, נשברו על ידו  כאשר ירד מההר וראה את חטא העגל.
2. קרבן ה'תמיד' אותו היו מקריבים מימי הקמת המשכן בתמידות וברצף פעמיים ביום, נאלץ להיפסק מאחר ובעקבות המצור והמלחמה לא נמצאו עוד בהמות להקרבה בירושלים.
3. חומות ירושלים נפרצו, אירוע  שקדם לחורבן בית המקדש השני (בשנת 70 לספירה).
4. לפני המרד הגדול, שרף המצביא הרומאי אפוסטמוס, ספר תורה – אקט שמהווה תקדים לכל השריפות הנוראיות של ספרי קודש יהודיים במשך הדורות.
5. צלם (פסל של עבודה זרה) הוצב בתוככי היכלו של בית המקדש – ביטוי מחוצף של חילול השם וקודשיו.

בתחילה היה הצום מתקיים ביום התשיעי בתמוז, שהוא היום בו נפלה ירושלים בימי הבית הראשון (בשנת 586 לפנה"ס).
אולם, לאחר שהיא נכבשה שוב בי"ז בתמוז – כיבוש שהוביל לחורבנו של בית המקדש השני – החליטו חז"ל לייחד צום אחד עבור כל אותם אסונות שאירעו בתאריך זה.