להתחיל ברגל ימין

אם גם אתה מקפיד לפסוע לכל מקום ברגל ימין, בא תבין מאיפה זה מגיע

צד ימין הוא הצד החשוב יותר מבין השניים – "ימין ה' עושה חיל ימין ה' רוממה" לכן יש ביהדות עדיפות להתחיל כל דבר מצד ימין:

החל מלבישת הבגדים בבוקר בה יש להקדים את הכנסת יד ימין תחילה, דרך נעילת הנעליים שיש להקדים בהן את נעילת נעל ימין לשמאל, (אך בקשירתן יש להקדים דווקא את נעל שמאל) כמו בנטילת ידיים שיש להחזיק את הספל ביד שמאל ולצקת את המים על ימין תחילה, עד ענייני היום יום כפי שנאמר בתלמוד "בכל פניות שאתה פונה אל תפנה אלא לימין".

הטעם לכך על פי הקבלה הוא כי צד ימין מסמל את מידת החסד ומשום כך טוב להחשיבו ולהקדימו.