"ואכלת ושבעת וברכת"

כפי שמשתמע מלשון הפסוק, שנכתב ביחס לברכת המזון, יש לברך אותה כשעדיין שבעים. מכאן נגזרת הלכה חשובה מאוד בהלכות ברכת המזון. שים לב: ברכת המזון צריכה להיות לפני סיום העיכול של המזון הנמשך בדרך כלל כ72 דקות מסיום האכילה. אם סיימת לאכול ואיחרת מלברך עד אחרי שעבר זמן זה, אינך יכול לברך! (על פי קיצורקרא עוד...

כפי שמשתמע מלשון הפסוק, שנכתב ביחס לברכת המזון, יש לברך אותה כשעדיין שבעים. מכאן נגזרת הלכה חשובה מאוד בהלכות ברכת המזון. שים לב:

ברכת המזון צריכה להיות לפני סיום העיכול של המזון הנמשך בדרך כלל כ72 דקות מסיום האכילה. אם סיימת לאכול ואיחרת מלברך עד אחרי שעבר זמן זה, אינך יכול לברך! (על פי קיצור שלחן ערוך).

עם זאת, כאשר לעיתים קורה שמסיימים לאכול, אך ממשיכים "לנשנש" גם אחר כך, אפשר עדיין לברך.

 

להורדת ברכת המזון בנוסח ספרד >>>

להורדת ברכת המזון בנוסח עדות המזרח >>>

להורדת ברכת המזון בנוסח אשכנז >>>