כוס מים קרררררייייים

רגע לפני שהמים מלחלחים את פיך, זכור! אתה אמנם מילאת את הכוס, אבל לא אתה השגת לעצמך את המים, אז תודה על כך לאלוקים בפה מלא:

"ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו".

אבל לכך נסכים כולנו, אינו דומה המודה לאלוקים כשהוא צמא או רעב למודה כשהוא שבע ורווה, לכן תקנו חכמים ברכה גם בסיומה של השתיה "ברכה אחרונה".

במידה, אם כן, ששתית את המים ברצף, עליך לברך:

"ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם בורא נפשות רבות וחסרונן על כל מה שברא להחיות בהם נפש כל חי, ברוך חי העולמים"