מעשה בקופסה קטנה שעל הדלת

אני מתכוון לקופסה הקטנה והצרה שתלויה בכל פתחי ישראל על המשקוף. יש לה שם – מזוזה. מהי המזוזה? מהי עושה שם? מדוע מנשקים אותה?

המזוזה, שעל הקלף שבתוכה נכתבה פרשת קריאת שמע – פרשת האמונה, משמשת כתזכורת לאדם העסוק בחיי העולם ובעיסוקיו השונים על מציאותו של האבא הטוב והמרחם שלו – אביו שבשמיים. זהו סיוע מיוחד שהעניקה לנו התורה ככלי להתגבר על ה'שכחה' הטבעית שלנו את העולם הרוחני.

 

לכן אנו קובעים מזוזות, לכן גם חשוב שנשים לב למשמעות שהיא טומנת בחובה. מכאן נולד המנהג לעצור רגע ולנשק את המזוזה כאשר עוברים בצידה כאמצעי לתשומת לב לנוכחותה.

 

חשוב מאוד!