זה התענוג הכי גדול בעולם

הרב שלמה זלמן הבלין מהר נוף, העומד בראשות ישיבות וכוללים ידועים, מסביר ל׳אתר אחינו׳ על החשיבות והמתיקות שבלימוד התורה והגמרא

הרב שלמה זלמן הבלין הוא ראש כולל חשוב בשכונת הר נוף שבירושלים, תחתיו עברו לומדי תורה רבים. תפסנו אותו השבוע לשיחה מיוחדת ל'אתר אחינו'.

 

-מהי החשיבות שבלימוד התורה?

"יש מאמר חז"ל שהגמרא אומרת, למה רץ ישראל נחרבה? וכתוב ששאלו את החכמים והם לא ידעו, ושאלו את הנביאים וגם הם לא ידעו מדוע חרבה ארץ ישראל, עד שהקב"ה עצמו בא ואמר: 'על שעזבו את תורתי ולא הלכו בה'. והגמרא שם שואלת מדוע יש כפילות במשפט הזה? אם כתוב שעזבו את התורה ברור שלא הלכו בה, ומדוע יש כפילות במשפט? ומסבירה הגמרא: 'אלא שלא בירכו בתורה תחילה' ברכת התורה. כלומר שהם לא בירכו את הברכה המיוחדת קודם לימוד התורה. והשאלה הקשה היא, שהרי ידוע שבאותו זמן הם עשו עבירות חמורות מאד לא-עלינו, אז בדיוק על ה'עבירה' הזו שהם לא בירכו בתורה תחילה חרבה הארץ?

"והשאלה שנשאלת עוד האם אי-הברכה קודם לימוד התורה זה כל-כך חמור שבגלל זה הם לא נכנסו לארץ-ישראל? אז הרמב"ם בא ומסביר שהבעיה הייתה אחרת, שהם לא החשיבו את התורה, אלא למדו אותה רק כמקצוע וכלימוד אקדמאי, אך לא החשיבו את לימודה. ולכן זה מה שקרה. כי לא האדם לומד את התורה אלא התורה מלמדת את האדם, המילה 'תורה' היא מלשון הוראה, שהיא מחנכת את האדם ומעלה אותו. אבל באותו זמן, בני ישראל למדו את התורה כמקצוע ולא החשיבו את הלימוד, ולכן היא לא חינכה אותם ולא נתנה את מה שהתורה יכולה לתת. נכון אמנם שהם הגיעו לעברות חמורות, אבל נקודת ההתחלה הייתה בזה שהם לא החשיבו את התורה. כי צריך לדעת שלימוד תורה זה לא רק הקניית ידע, אלא גם משהו שמזכך את האדם. האדם נהיה אחרת כשהוא לומד על מנת לקיים. הוא פשוט נהיה אחרת.

"כל אחד יכול להרגיש את המתיקות שבתורה. ודאי שבתחילה זה קשה, אבל אחר-כך מרגישים היטב את המתיקות של התורה, וזה טעם אחר לגמרי".

הרב הבלין מוסיף ואומר: "החזון איש אמר, שאם אדם לומד תורה במשך כמה שעות ברציפות – הוא בודאי ירגיש את העונג הכי גדול שיש בעולם הזה. יש אנשים שאומרים שיעורי תורה, ופשוט אין להם תענוג יותר מזה. זה התענוג הכי גדול בעולם".

 

-מדוע לימוד התורה חשוב יותר ממצוות אחרות?

"כי בלימוד התורה זה מקדש את האדם. ודאי שכל מצווה מוסיפה גם היא אור לאדם, אבל אדם שרוצה להתקרב לקב"ה – זה רק עם לימוד התורה, שהוא רואה את האור שבתורה ומרגיש בכך את הקרבה לקב"ה. בלימוד דף גמרא – כל אחד יראה את המאור שבתורה. יש על זה הרבה סיפורים, שאנשים התחילו ללמוד תורה והם פשוט השתנו לטובה".