"כשהאדמה פתחה את פיה"

בשבת הקרובה נקרא בבית הכנסת את ׳׳פרשת קורח׳׳. מה מסופר בה?

 

בן דודו של משה, קורח, יצא יחד עם 250 איש מבני שבטו לקרוא תגר על מנהיגותם של משה ואהרון ולערער ולפקפק בדבריהם, בעיקר ביחס לבלעדיות שניתנה על ידי משה לאהרון ולבניו הכוהנים על עבודת בית המקדש.

 

בפרשה מתואר איך הוכיח משה רבנו כי דבריו אמיתיים באמצעות "מבחן המחתות" בו הקריבו אהרון ובניו מחד וקבוצת 250 המערערים מאידך,  אש על המזבח ועמדו למבחן איזה מהם רצוי לפני אלוקים ואיזה מהם לא. האש שיצאה ושרפה את מחתות 250 האנשים יחד איתם עצמם חיים, הוכיחה לעין כל כי משה אמת ותורתו אמת.

 

סיומה של המחלוקת הוכרעה כאשר משה רבנו הבטיח והקב"ה קיים כי האדמה תפצה את פיה ותבלע את קורח בניו ועדתו חיים שאולה.

 

כל זאת ועוד בשבת בבוקר בבית הכנסת… כולם כמובן משתתפים!