תמשיכו לחלום- כך תגדלו!

זה עתה נכנסת לישיבה, בחור צעיר מלא בתוכניות ורצונות, אתה רוצה להיות גדול בישראל, רב תלמיד חכם, האם זה הגיוני- - - כן! אתה יכול!

הרב חזקיהו משקובסקי במסר מיוחד לתלמידי ישיבת "אחינו לצעירים":

כולנו מכירים את הרעיון הנפלא של הדף היומי, יהדות העולם כולה מתכוננת לחגיגות הסיום. בכל יום בכל מקום מתקבצים יהודים ולומדים את אותו דף בגמרא, כך כאשר יפגוש יהודי תושב ארצות הברית ביהודי תושב ישראל מיד יש להם שפה משותפת- דף הגמרא הנלמד באותו יום!

יוזם את הרעיון הנפלא -איחוד כל העם סביב לאותו דף הגמרא, הגאון רבי מאיר שפירא. היה ילד קטן בן שבע וכבר ניכר בכישרונותיו הברוכים, והנה יום אחד פונה המורה של מאיר הקטן לאביו ומודיע לו כי אין אפשרות יותר ללמד את בנו במסגרת התלמוד תורה, מאיר מוכשר כל כך, ברגע אחד הוא מבין את הנלמד בכיתה, בעוד אני עסוק בהסברת חומר הלימודים לשאר חבריו לכיתה הוא משתעמם…

אביו של מאיר הקטן הסתובב ברחובות העיירה מוטרד, מה יעשה הילד ללא מסגרת לימודית, כלום יכול הוא לנסוע לעיר הגדולה ללמוד בישיבה הרי הוא בסך הכל ילד- – –

רב העיר שפגש באביו של מאיר הציע לצרף את מאיר ללימוד המשותף של הרב ובניו בבית הכנסת. אמנם אמר הרב, בני מבוגרים יותר, הם כבר בני שבע עשרה ושמונה עשרה, אך ברירה אחרת הלא אין… וכך ישב מאיר הקטן יחד עם הרב ובניו ולמדו בחברותא. היותו של מאיר עילוי מיוחד סייעה בידו להשתלב בחברתם מהבחינה הלימודית, אך בכל זאת חסרה הייתה לו חברת נערים בני גילו עמם יוכל לשוחח על עניינים של ילדים…

הפתרון נמצא בדמותה של בת הרב, ילדה כבת חמש שהייתה נוהגת להביא לבית הכנסת עבור אביה ואחיה את ארוחת הצהריים, וכך היה מאיר הקטן משיח את ליבו בפניה, יום אחד כשאהיה גדול אני אצית להבה בכל העולם, אדאג לכך שכל היהודים ילמדו תורה, יהיה להם מכנה משותף- דף גמרא! מה אתה חושב הייתה בת הרב משיבה לו שאתה יותר חכם מכל הרבנים של העולם, והייתה לועגת לחלומותיו… והוא בשלו ממשיך לחלום והיא בשלה ממשיכה לבטל.

שנים חלפו מאיר הקטן התפרסם בעולם היהודי כראש הישיבה הנודעת "ישיבת חכמי לובלין"- הישיבה הגדולה ביותר בפולין, חבר בסיים הפולני ומעל לכל מחולל רעיון הדף היומי. באחת ממסעותיו פגש רבי מאיר שפירא רב צעיר, הרב ביקש למסור בשם אשתו ברכת שלום לרב שפירא. הרב התעניין לשלומה וגילה כי מדובר בלא אחרת מאשר בת הרב בעיר מולדתו…

רבי מאיר ביקש לפוגשה, הוא שאל האם את זוכרת את חלומותיי, כן אמרה טוב שלא שמעת בקולי… אני מבקש ממך אמר הרב, לעולם, לעולם אל תזלזלי בחלום של ילד יהודי. ילד יהודי טהור חולם עם הקב"ה
– – –
אנחנו מתפללים ומבקשים כל יום מהקב"ה שייתן בליבנו בינה להבין להשכיל לשמוע ללמוד ללמד לשמור ולעשות את כל דברי תלמוד תורתיך באהבה. האם יש לכך סיכוי, האם באמת נזכה לכך? התשובה כן אם אנחנו רוצים וחולמים להיות לומדי תורה מקיימי תורה, זהו חלום טהור הקב"ה שותף לחלום הזה והוא גם יתגשם!