מילה שלי זו מילה?

מדוע אומרים ׳׳בלי נדר׳׳? מה הפירוש ׳׳נדר׳׳ ומה הפירוש ׳׳שבועה׳׳? האם אני חייב לקיים את כל מה שאמרתי?

מכירים את המשפט המפורסם "אכן הבטחתי אבל לא הבטחתי לקיים"? זהו המשפט שנחקק בתולדות המדינה כמצביע על חוסר האמון שאפשר לתת למילה של בן אדם. כולנו מכירים זאת היטב. מי לא מקבל הבטחות והתחייבויות מכל כיוון בדברים חשובים או זניחים ולאחר מכן מוצא את עצמו רודף אחרי המבטיח שיקיים את דבריו. זה יכול להיות החבר שאמר שיבוא אליך בשמונה ובשמונה הוא עוד לא יצא מהבית, או המוכר בחנות שהבטיח ב"מילה של בעל הבית" שאם לא תהיה מרוצה מהמכשיר הוא יחזיר לך את כל הכסף ואתה עדיין רודף אחריו.

התורה מלמדת אותנו את חשיבות הדיבור של האדם. לכל מילה שאדם בוגר ובר דעת אומר ולכן משפט שהוא מבטיח ישנה משמעות מחייבת. האמת, שאין זה משנה אם האדם הבטיח לחבירו שיעשה עבורו דבר מה, או שהוא מבטיח לעצמו כי הוא ילך למקום מסויים, מהרגע שהוא הוציא את הדבר בפיו והפך אותו מ"מחשבה" ל'דיבור", עליו לקיים אותו במלואו.

חיוב זה נקרא בתורה בשני ביטויים "נדר" ו"שבועה". מונחים אלו הם מקבילים וההבדל ביניהם הוא ש"נדר" הוא על דברים שאדם אומר לעצמו או לאחרים כי הוא יימנע מלעשותם ו"שבועה" היא בדברים שאדם אומר כי הוא כן יעשה אותם. שני הביטויים האלו מורים על מחוייבות האדם לדיבורו כפי שאמרה התורה "ככל היוצא מפיו יעשה".

לכן, על כל אחד להזהר, לא להוציא התחייבויות או שבועות מפיו. להמנע מלומר את המשפט "נשבע לך" בווריאציות השונות שלו, וכמו כן להשתדל להוסיף את המשפט "בלי נדר" לכל התחייבות לאדם אחר או לעצמך שאתה מוציא מפיך. נכון, ישנם אופנים רבים בהם דיבור ההתחייבות אינו עונה על הקריטריונים השונים שנפסקו להלכה בהלכות נדרים ככאלו שמגדירים את הדיבור כ"נדר", אבל מכיון שהפרטים מרובים אין צורך להסתבך ועדיף לומר "בלי נדר" על כל התחייבות מסוג זה.

על פי התורה אסור לאדם לנדור או להשבע אפילו לצורך מצווה כמו צדקה, לימוד תורה וכדומה ועל כך אמר שלמה המלך בחכמתו "טוב שלא תידור משתידור ולא תשלם" אולם אם אדם התחייב לבית הכנסת צדקה וכדומה ואפילו אם אמר בלי נדר, ישתדל לשלם זאת כמה שיותר מהר. משום שעליו לעמוד מאחורי המילים שלו.

אם כבר נדרת נדר או שבועה, ישנה אפשרות לבטל את הנדר על ידי "התרת נדרים". לצורך כך, מכנסים שלושה אנשים תלמיד חכמים ומבקשים מהם להתיר את הנדר, על ידי "פתח"- אמתלא לביטול הנדר כמו: "אם הייתי יודע שעל ידי הנדר שלי אסתבך בכך וכך לא הייתי נודר". הם מצידם אומרים "מותר לך" שלוש פעמים ובכך הנדר מבוטל. לפני ביצוע התרת נדרים יש להתייעץ עם רב לצורך ווידוא העמידה של התרת הנדר בכל הפרטים הנדרשים.

כאשר ההתחייבות היא לאדם אחר, מלבד איסור נדר, יש בכך משום איסור שקר –"מדבר שקר תרחק" ואיסור גניבת דעת שלמדוהו חכמים מהפסוק " לא תונו איש את עמיתו". לכן יש להזהר מאוד לא להתחייב דברים שאתה לא מתכוין לעמוד מאחוריהם ואם התחייבת דבר מה, עליך לעמוד בו במלואו. כמובן, שלגבי איסורים אלו אין משמעות לאמירת "בלי נדר" ועליך לקיימם במלואם.

חשיבותו הגדולה של דיבור האדם, שבכוחו לחייב אותו לבצע פעולות מסויימות או לאסור עליו דברים שמהם הדיר את עצמו, נובע מתוך גדולתו וחשיבותו של האדם, חשיבותינו שלנו. קיבלנו מהקב"ה מתנות שאין לבעלי החיים האחרים, את הדעת, את יכולת החשיבה וההחלטה ואת כח הדיבור. האדם מכונה "מדבר" משום שבעלי החיים, גם אם יש להם קולות שונים שהם משמיעים להבעת רצונות מסויימים, הם אינם מסוגלים לדבר. רק האדם ניחן ביכולת המיוחדת הזו ולכן עליו לייקר אותה ולהבין את גודלה וחשיבותה. חכמינו מלמדים אותנו כי רק אדם שמקדש את פיו ולשונו, תפילתו –  שגם היא נעשית בפיו – יכולה להתקבל במרומים.

לתגובות והערות: rmvitman@gmail.com