ההכנות לשבת – מצחיק מאוד

וידאו מאת הרב יצחק פנגר על ההכנות לשבת קודש