רוצה לקיים אבל עדיין לא יודע? קרא!

 

כשאלוקים פנה לעם ישראל והציע להם לקבל את התורה, הם הגיבו במילות המחץ שנחרתו בהיסטוריה היהודית – "נעשה ונשמע". ההתחייבות לעשות בכל מקרה, שאותה הם אמרו עוד לפני שנכנסו לפרטים, נזקפת לזכותנו עד היום.

 

רבנו יונה (בספר שערי תשובה) לומד מכך מסר הרלוונטי גם אלינו:

אם אדם יקבל על עצמו היום לקיים את כל מה שהוא ילמד ויידע בעתיד, כבר מהיום הוא יקבל את השכר כאילו הוא כבר קיים את הכול! משתלם!!!