תורת שעשועים

התורה היא לא משחק? אולי דווקא כן!

ההגדרה האחרונה שהייתה עולה לי בראש להדביק ללימוד תורה, היא: "משחק". יש בה הכול: היא חכמה, היא עמוקה, היא מרתקת, היא תורמת הרבה לחיים, היא מעצימה את האישיות ועוד ועוד, אבל משחק?

 

עד שנתקלתי בפסוק הבא, שאמר אותו לא אחר מדוד המלך בספר תהילים "לולי תורתך שעשועי, אז אבדתי בעניי". קראתי אותו שוב לוודאות שאני אכן לא טועה, "תורתך שעשועי"? התורה היא שעשוע? היא משחק?

 

מפתיע עוד יותר: הביטוי הזה נאמר לא רק ביחס אלינו, אלא גם ביחס לאלוקים "ואהיה אצלו שעשועים יום יום" אומר שלמה המלך במשלי על התורה.

עכשיו אני כבר ממש מבולבל, איך אפשר לכנות כך את התורה?

 

חבר'ה, זהו בדיוק הזמן לשנות מוסכמות: אם עד עכשיו חשבנו שלימוד תורה הוא מסוג הדברים שבשבילם האדם צריך להילחם בעצמו ולהתגבר על יצרו, שהוא צריך לוותר ויתורים כואבים ולייגע את מוחו וגופו בדם יזע ודמעות כדי לרצות את בוראו, טעינו!

 

אדרבה, לימוד התורה נועד בראש ובראשונה עבורנו, לצרכינו ולהנאתנו!

 

נסביר:

אם עד ליום מתן תורה, למרות קיומם של מצוות מסוימות, לא הייתה יכולת ממשית בידי בני אדם להתחבר לרוחניות שבעולם ולחוות בעודם בחיים קשר רציף עם בורא עולם, משום שגוף האדם היה ונשאר גוף חומרי וגשמי והיה צורך להיאבק בו ולהתגבר עליו כדי לקיים את מצוות ה', נתינת התורה בהר סיני שינתה את פני המציאות: הרוחניות וחוויותיה הפכה להיות חלק אינטגראלי מהאדם, הוא יכול להתרומם איתה, הוא יכול לחוש אותה הוא יכול להתחבר אליה ולהפוך בעודו בעולם הזה להיות "ידיד השם"!

 

מאז המעמד הגדול, קיומם של מצוות ה', גם אלו שנאמרו קודם כמו שבת ומילה, הפך להיות טוב נעים ונחמד גם לאדם עצמו, מקבל התורה, שנעשה בלימוד התורה למספיק רוחני כדי לרצות אותם ולהבין אותם בעצמו!

 

בשל כך, בחג השבועות נאמרה ההלכה להרבות בסעודות ובשמחת הגוף משום שהחג אינו חג של נשמת האדם אלא של גופו, שסוף סוף זוכה להרגיש קשר אמתי עם נשמתו ובכוחו לפתור את הסתירה התמידית שבתוכו בין הצד הרוחני לצד הגשמי שמרכיב אותו.

העדות הגדולה לכך היא הטעם המתוק שמרגישים לומדי התורה בכל אתר ואתר עד ימינו [עד שעל פי ההלכה אסור ללמוד תורה בתשעה באב, משום שלימודה משמח את הלבבות!], עד שגם אם תסיר מהם את החיוב ללמוד אותה, הם ירוצו לעשות זאת מרצונם. אין זה אלא משום שהתורה נועדה בראש ובראשונה לתועלת האדם, להנאתו ולשמחתו, כדי שגם הוא יוכל להרגיש סיפוק רוחני עוד בחייו הגשמיים בעולם הזה.

זכור: התורה היא שעשוע! יום יום!