הלכות קידוש

קהל האוהדים העצום גדש את היציעים, סיים להסתדר במקומות וכעת עמד על רגליו. השחקנים משתי הקבוצות עמדו אף הם, לכבוד המחזה שחוזר על עצמו בתחילת כל משחק מהסוג הזה – שירת ההמנון הלאומי.

זהו טקס המקובל בכל מדינה וכולם מכירים אותו ורגילים אליו מלבד דני שהעניין כולו נראה לו מוזר למדי: "תסביר לי, מה הקשר בין ההמנון של המדינה לבין כדורגל" הוא אומר בלהט "בשביל מה הטקסים האלו, שיתחילו כבר לשחק". אף לא אחד מבין חבריו מסכים איתו "תבין, זה חשוב שכולם יידעו, הם לא משחקים פה סתם, הם מייצגים את המדינה".

סליחה על ההקבלה, אבל הצורך המקובל להצהיר לפני המשחק באמצעות טקס שיבהיר לכולם את משמעות וחשיבות המשחק, יעזור לנו להבין את הצורך היהודיבהצהרה אחרת לגמרי, בעולם שונה לחלוטין, עולמה של שבת.

שבת הגיעה, הבית נקי ומצוחצח, האוכל מוכן, כולם לבושים חגיגית, נכונים לקראתו של יום המנוחה המקודש. ובאופן בולט וייחודי, מיד עם תחילתה של השבת, אנו נדרשיםבתורה לעמוד ולהצהיר על גדולתה וקדושתה של המנוחה הזו בטקס חגיגי לו קוראת התורה "קידוש". טקס זה נלמד מהפסוק "זכור את יום השבת לקדשו" אותו פירשו חכמים– "קדשהו בדברים".

זו אינה עוד מנוחה וזהו לא סתם יום חופש, נגיד בקידוש בקול רם וברור, זוהי מנוחתה של השבת. מנוחה בעלת משמעות עצומה ולאומית, מנוחה שהיא כולה זכר ואמונה במעשה בראשית. חשוב שכולנו נבין: אנו לא נחים סתם, אנו מייצגים במנוחה זו את האמונה והזיכרון בבריאת אלוקים את העולם בששת ימי בראשית "וביום השביעי שבת ויינפש". מנוחת השבת, נבהיר בקידוש, נועדה להטמיע בנפשנו ובנפש בני בתינו את האמונה היהודית, את ההתנערות מהכופרים הטוענים כי העולם נברא ומנוהל ממקרים טבעיים ואת המסר המתחייב מכוח האמונה – ההשתייכות הלאומית שלנו לעם היהודי.

את ההצהרה הזו נעשה פעמיים במהלך השבת – בליל השבת וביום השבת ונאמר אותה כשאנו מחזיקים בידינו כוס יין, אותו נשתה בקידוש. גם לכך יש סיבה, אותה מגלה ספר החינוך: ליין יש תכונה שהוא משמח את הלב – "יין ישמח לבב אנוש", כשנזכיר את קדושת השבת יחד עם חווית השמחה המגיעה מהיין, היא תיחרת עמוק בנפשנו. "טראומה חיובית" מכנים את זה בז'רגון הפסיכולוגי…

ישנם כמה פרטים הלכתיים שחשוב ליישם, כדי שנעשה את הקידוש "כמו שצריך":

1. היין. עדיף שהיין יהיה יין איכותי וטוב, עדיף אדום, אבל מעיקר הדין אפשר בכל יין ואף במיץ ענבים טבעי, לצאת ידי חובת קידוש.

2. בעוד ששומעי הקידוש, יכולים להסתפק בטעימה קטנה מכוס הקידוש ואפילו לא לשתות כלל, אומר הקידוש צריך לשתות מהיין "מלוא לוגמיו" כלומר: כמות שיש בה כדי למלאות את פיו במשקה.

3. לפני הקידוש, בין של ליל השבת ובין של יום השבת, אסור לטעום כלום ולא לשתות. לאחר הקידוש, יש לאכול מיידית כדי שהקידוש יהיה "במקום סעודה". אם שומע את הקידוש בבית הכנסת ומתכוון לאכול בבית, יש לאכול דבר מאפה (שברכתו מזונות) במקום הקידוש ורק לאחר מכן לצאת.